בעקבות פרשת תיק ההשקעות של נתניהו: שלי מחדשת הצעת חוק לגילוי עניינים של נבחרי ציבור

28 באוגוסט, 2012

בעקבות פרשת תיק ההשקעות של רה"מ, בנימין נתניהו, יו"ר מפלגת העבודה, ח"כ שלי יחימוביץ', מתכוונת לקדם, עם פתיחת מושב הכנסת, את הצעת החוק גילוי עניינים של נבחרי ציבור, שהונחה על ידה לראשונה בשנת 2009. החוק נועד לחשוף בפני הציבור את ענייניהם של נבחרי ציבור ושל מועמדים לכהונה כנבחרי ציבור, לשם מניעתו וחשיפתו של חשש מפני ניגוד עניינים וקידום אינטרסים אישיים על פני טובת הציבור.

החוק המוצע מטיל על נבחרי הציבור חובה להגיש "דו"ח גילוי", שהינו תצהיר המפרט את כלל הזיקות שיש בהן כדי להעמידו במצב של חשש לניגוד עניינים, כפי שנהוג בארה"ב ב-30 השנים האחרונות. החוק תקף על כל אדם אשר מכהן או כיהן כחבר כנסת, על שר שאינו מבין חברי הכנסת או חבר מועצת רשות מקומית, על כל מועמד לכנסת ועל כל מועמד לחבר מועצת רשות מקומית.

על פי ההצעה כל נבחר ציבור יגיש, עבור כל שנה בה כיהן, דו''ח גילוי. החוק יאפשר לכל אזרח או תושב ישראל, לעיין בדו"ח הגילוי ללא תשלום. בנוסף, על פי החוק, מבקר המדינה רשאי לקבוע, בהסתמך על הנתונים, האם קיים חשש לניגוד עניינים.

ח"כ יחימוביץ': "גילוי העניינים של נבחרי ציבור הוא הכרח בדמוקרטיה. לא רק שהציבור זכאי לדעת אם לנבחרים שלו יש אינטרסים נוספים אלא שהדבר גם יוצר אוירה נכונה ומראית עין של שקיפות ונקיון כפיים. גילוי של אינטרסים כלכליים הוא לא פגיעה בצנעת הפרט ואינו שייך לתחומים אישיים. לאזרחים מן השורה גם מותר לדעת מה היקף רכושו והונו של נבחר הציבור, משום שלהכרעות רבות כמו בתחום המיסוי, השכר, הפנסיה, שוק ההון וכן הלאה- יש השפעה ישירה על קבוצות ספציפיות באוכלוסייה. הצהרות ההון של שרים וח"כים אמנם קיימות, אך אין בהן שום תועלת אם הן נעולות בכספת של ועדת האתיקה ומי שרשאי לעיין בהן הן רק רשויות החוק במקרים יוצאי דופן".