שלי אומרת כי סקרי ההכנסות וההוצאות שמפרסמת היום הלמ"ס מאשרים את הידוע: "יוקר המחיה בישראל הוא בלתי נסבל, רמת ההכנסה של משקי הבית הולכת ויורדת ואי השוויון הולך ומאמיר למחוזות חדשים, כל אלו יצירי כפיה של מדיניות נתניהו"

11 באוקטובר, 2012

שלי אומרת כי סקרי ההכנסות וההוצאות שמפרסמת היום הלמ"ס מאשרים את הידוע: "יוקר המחיה בישראל הוא בלתי נסבל, רמת ההכנסה של משקי הבית הולכת ויורדת ואי השוויון הולך ומאמיר למחוזות חדשים, כל אלו יצירי כפיה של מדיניות נתניהו. שר האוצר וראש הממשלה מנותקים לחלוטין מהמתרחש מתחת לאפם, כשהם מכריזים חדשות לבקרים על חוסנה ויציבותה של מדינת ישראל ואפילו מעזים לזרז את חוק הרווחים הכלואים המקומם והלא הוגן, כאילו ישראל משגשגת מתמיד. המחטף שמתכנן נתניהו לקיים בנושא הרווחים הכלואים הוא התרפסות נוספת מול החזקים במשק, בזמן שהנתונים מעידים על כך שמעמד הביניים והחלשים זוכים לירידה בהכנסות וכורעים תחת הנטל. נתניהו מעשיר את העשירים ומחליש את החלשים, בהם העסקים הקטנים והבינוניים וציבור העצמאיים, בכל צעד בו הוא נוקט. הציבור עוקב אחר הג'ונגל הכלכלי שמוביל נתניהו, ובקרוב מאוד יוביל את השינוי בקלפי".