עבר בטרומית: הגבלת השכר האסטרונומי בחברות

31 באוקטובר, 2007

הצעת חוק ראשונה מסוגה, של חברת הכנסת שלי יחימוביץ' (עבודה) המגבילה את השכר האסטרונומי בחברות עסקיות הנסחרות בבורסה, עברה לפני כמה דקות בכנסת בקריאה טרומית ובהסכמה מפתיעה של הממשלה. ההצעה נוגעת בעיקר לשכרם של כמאתיים השכירים העשירים ביותר במשק.


לכתבת השער בעיתון גלובסהצעת החוק של ח"כ יחימוביץ' קובעת כי שכרו של הבכיר ביותר בחברה לא יהיה גבוה מפי חמישים משכרו של בעל השכר הנמוך ביותר. כך, אם השכר הנמוך בחברה הוא 4,000 שקלים בחודש, כי אז לא יעלה שכרו של המנהל על 200 אלף שקלים בחודש.

עדיין פער נדיב ביותר, אבל בתום הליכי החקיקה, אשר לבטח יהיו רצופים בהתנגדויות עזות של באי כוחם של השכירים מן האלפיון העליון – צפויים ה"נפגעים" העיקריים להיות המנהלים המאיישים את צמרת רשימות השכירים העשירים. מעופר גלבוע מנכ"ל פולגת (357 אלף שקלים בחודש), אשר פיטר בשעתו 1,117 תופרות מקרית-גת בגלל שכרן הגבוה מדי (שכר המינימום, העומד כיום על 3,710 ₪), דרך גיורא עופר מדיסקונט (616 אלף שקלים בחודש), ועד איליק רוזנסקי מדלק נדל"ן ואביגדור קפלן מכלל ביטוח(המשתכרים כשני מליון שקלים בחודש).


בדברי ההסבר לחוק אומרת יחימוביץ' כי "גם פערי שכר אלה הם בלתי רצויים בעליל, אבל בהצעת חוק זאת יש ניסיון להציב מגבלות שיש בהן סבירות והיתכנות ליישום החוק באווירה הקיימת היום." "אני לא אוהבת להניח חוקים הצהרתיים שאין להם סיכוי, ולחוק זה יש סיכוי טוב להיכנס לספר החוקים".


ואכן, הממשלה התקשתה להטיל וטו על מגבלה מסוג זה, ואישרה את הצעת החוק להמשך חקיקה.


עוד אומרת ח"כ יחימוביץ' בהצעת החוק: "בשנים האחרונות הרקיע שכרם של המנהלים, בעיקר בחברות הציבוריות הנסחרות בבורסה, לסכומים אשר הופכים את השכר מחד למסלול עוקף דיבידנד הפוגע ברווחי ציבור המשקיעים (קרנות הפנסיה, קופות הגמל, וכו') ומאידך, למסלול נפרד ומנותק מכל מסלולי השכר האחרים באותן חברות ממש. לפיכך אנו עדים לקיצוצי שכר ולהעסקה נרחבת והולכת של עובדים מקבלי שכר נמוך במיוחד, שעה שמנהלים נוטלים לעצמם שכר שעלותו למנהל יחיד מגיעה לעיתים לכמה מיליוני שקלים בחודש... הצעת חוק זו באה לנסות ולמתן מגמה זאת אשר יש קונצנזוס באשר לממדיה הבלתי סבירים, וזאת מבלי לחרוג מכללי השוק החופשי. יש לשים לב כי בפועל אין כאן מגבלה על גובה השכר הגבוה בחברה. תמצא ההנהלה, או ימצא הדירקטוריון לנכון להעלות את שכרו של המנהל נוכח הצלחתה של החברה – יועלה שכרו בלא הגבלה, אלא שלצורך כך יועלה בהתאמה גם השכר הנמוך בחברה. באופן כזה יחוזקו גם בעלי דרגות השכר הנמוכות בכך שייהנו מחלק מזערי מהצלחת החברה, יוקטן במידה מסוימת ומצומצמת אי השוויון, יגדל כוח הצריכה של בעלי השכר הנמוך אשר יניעו את גלגלי המשק, ויוצר מנגנון טבעי לריסון שכר בלתי סביר של מנהלים."


נוסח הצעת החוק