הצעת חוק: שכר הבכיר ביותר בחברה בורסאית – עד פי 50 מהשכר הנמוך בחברה - גלובס

1 בנובמבר, 2007
מאת לילך ויסמן היוזמת ח"כ שלי יחימוביץ‭:'‬ "אם יועלה שכר המנהל – יועלה גם השכר הנמוך בחברה" ח"כ יואל חסון: "ההצעה תביא לבריחת מוחות מישראל" מאת לילך ויסמן

היוזמת ח"כ שלי יחימוביץ‭:'‬ "אם יועלה שכר המנהל – יועלה גם השכר הנמוך בחברה"
ח"כ יואל חסון: "ההצעה תביא לבריחת מוחות מישראל"

שכרו של הבכיר ביותר בחברה בורסאית לא יהיה גבוה מפי 50 משכרו של בעל השכר הנמוך ביותר בחברה – כך נקבע בהצעת חוק של ח"כ שלי יחימוביץ' (עבודה‭,(‬ שעברה היום (ד‭('‬ בקריאה טרומית בכנסת. על-פי הצעת החוק, אם השכר הנמוך בחברה עומד על ‭4,000‬ שקל בחודש, לא יעלה שכרו של המנהל על 200 אלף שקל בחודש.

בדברי ההסבר לחוק אומרת יחימוביץ' כי "גם פערי שכר אלה הם בלתי רצויים בעליל, אבל בהצעת חוק זאת יש ניסיון להציב מגבלות שיש בהן סבירות. אני לא אוהבת להניח חוקים הצהרתיים שאין להם סיכוי, ולחוק זה יש סיכוי טוב להיכנס לספר החוקים‭."‬ עוד אומרת ח"כ יחימוביץ' בהצעת החוק: "בשנים האחרונות הרקיע שכרם של המנהלים, בעיקר בחברות הציבוריות הנסחרות בבורסה, לסכומים אשר הופכים את השכר מחד גיסא למסלול עוקף דיבידנד, הפוגע ברווחי ציבור המשקיעים (קרנות הפנסיה, קופות הגמל, וכו‭('‬ ומאידך, למסלול נפרד ומנותק מכל מסלולי השכר האחרים באותן חברות ממש. לפיכך אנו עדים לקיצוצי שכר ולהעסקה נרחבת והולכת של עובדים מקבלי שכר נמוך במיוחד, שעה שמנהלים נוטלים לעצמם שכר שעלותו למנהל יחיד מגיעה לעתים לכמה מיליוני שקלים בחודש.

"הצעת חוק זו נועדה למתן מגמה זאת אשר יש קונצנזוס באשר לממדיה הבלתי סבירים, וזאת מבלי לחרוג מכללי השוק החופשי. יש לשים לב כי בפועל אין כאן מגבלה על גובה השכר הגבוה בחברה. תמצא ההנהלה, או ימצא הדירקטוריון לנכון להעלות את שכרו של המנהל נוכח הצלחתה של החברה – יועלה שכרו בלא הגבלה, אלא שלצורך כך יועלה בהתאמה גם השכר הנמוך בחברה‭."‬ אף שההצעה עברה היום בהסכמת הממשלה, סבורה יחימוביץ' כי הליכי החקיקה יהיו רצופים בהתנגדויות עזות של באי-כוחם של שכירים מהאלפיון העליון. לדבריה, "הנפגעים העיקריים מהצעת החוק יהיו המנהלים המאיישים את צמרת רשימות השכירים העשירים: מעופר גלבוע, מנכ"ל פולגת, המרוויח 357 אלף שקל בחודש, ופיטר בשעתו ‭1,117‬ תופרות מקרית גת בגלל שכרן; דרך גיורא עופר מדיסקונט, המרוויח 616 אלף שקל בחודש; ועד איליק רוזנסקי מדלק נדל"ן ואביגדור קפלן מכלל ביטוח, המשתכרים כשני מיליון שקל בחודש‭." ‬ההתנגדות הראשונה הגיעה דווקא מח"כ יואל חסון (קדימה‭.(‬ חסון אמר היום כי מדובר בהצעת חוק ארכאית "שמחזירה אותנו אחורה ופועלת בניגוד לכללי הכלכלה החופשית בעולם היום. הדבר היחיד שתשיג הצעת החוק של יחימוביץ' זה שכוחות טובים לא יישארו לעבוד בחברות השונות בגלל שכר נמוך. זה לא יביא לשיפור בפערי השכר מכיוון שהחברות השונות ימצאו דרך אחרת לתגמל את בעלי התפקידים הבכירים שלהם כי לא תהיה להם אפשרות להעלות באופן גורף את השכר בחברה‭,"‬ אמר. לדבריו, כדי לצמצם את פערי השכר במשק יש צורך להביא להעלאה של השכר הממוצע במשק "ולגרום לכך שמעמד הביניים בחברות יקבל משכורות גבוהות יותר. את זה ניתן להשיג מבלי להגביל את שכר הבכירים. הצעת החוק תביא לבריחת מוחות ממדינת ישראל‭." ‬

פורסם ב-גלובס

הכותרת הראשית של גלובס ביום חמישי 1.11.07

תגובת פרופ' אפרים צדקה בגלובס

תגובת פרופ' רון שפירא בגלובס