אישור מכירת מניות כימיקלים לישראל לחברת פוטאש קורפ

5 בנובמבר, 2012

‏ירושלים,‏ כ' בחשון, התשע"ג
‏05 נובמבר 2012

 

 

לכבוד ראש ממשלת ישראל, מר בנימין נתניהו


הנדון: אישור מכירת מניות כימיקלים לישראל לחברת פוטאש קורפ

 

בעקבות פנייתה של חברת פוטאש קורפ הקנדית לממשלת ישראל בבקשה לקבל אישור לרכישת מלוא אחזקותיה של החברה לישראל בכי"ל, ופגישתך בעניין עם מנכ"ל חברת פוטאש, מר ביל דויל, אני קוראת לך להנחות את שר האוצר ואת מנהל רשות החברות הממשלתיות שלא לאפשר את העסקה, אשר משמעותה היא העברת הבעלות על חברת כי"ל לידי חברה זרה.

מעבר לסוגיות הכלכליות הברורות אשר הנחו את החשבת הכללית באוצר להתנגד לעסקה במתכונתה הנוכחית, וכן את הרשות להגבלים עסקיים להסתייג מבקשתה של חברת פוטאש להגדיל את אחזקותיה בכי"ל, ובראשן הגדלת הריכוזיות בשוק האשלג המקומי, הרי שלעסקה מסוג זה מתווספים שיקולים אסטרטגיים ומוסריים כבדי משקל אשר בגינם יש לדחותה.

ים המלח הוא משאב אסטרטגי מן המעלה הראשונה של מדינת ישראל ואזרחיה, ואוצרות הטבע המופקים ממנו משמשים לייצור מוצרים חיוניים לפעילות סדירה של התעשייה הכימית הענפה שהתפתחה בארץ ולענף החקלאות. מדינת ישראל צריכה לעשות הכל על מנת שמשאב זה יישאר בבעלות ישראלית ולא יימכר לגורם זר אשר אין לו שום חובה להתחשב באינטרסים של מדינת ישראל והמשק הישראלי.

שנית, על אף הזינוק בביקוש העולמי לאשלג והעלייה התלולה במחירו, זוכים כיום אזרחי ישראל להנות מחלק זניח בלבד מרווחי העתק של חברת כי"ל. לא זו בלבד אלא שגם על כבשת הרש הזו נאלצת מדינת ישראל להאבק בימים אלו באמצעות תהליכי בוררות משפטיים מול חברת כי"ל. ברי כי אם תימכר החברה לגורם זר, עלול העניין להפוך משאלה כלכלית-לאומית לסוגיה גיאו-פוליטית רבת משמעות, בה מעורבים גורמי שלטון זרים, ולהפעלת לחציים מדיניים על ישראל.

לאור התחזית כי הביקוש העולמי לאשלג ימשיך לטפס בחדות בשנים הקרובות, בשיעור הצפוי לעלות בכ- 30% על ההיצע עד סוף העשור, על ממשלת ישראל לפעול למען חלוקה צודקת יותר של הרווחים המתקבלים מאוצרות ים המלח בין אזרחי מדינת ישראל לבין החברות המפיקות את אותם משאבים. העברת זכויות ההפקה לידים זרות באמצעות רכישת כי"ל, עלולה לפגוע בהליכי הבוררות כאמור ולסתום את הגולל על אפשרות לשינוי עתידי במדיניות התמלוגים לטובת הציבור בישראל, בעתיד הנראה לעין.

אדגיש ואומר כי גם גורמי המקצוע בישראל האמונים על ניהול נכסי המדינה מתנגדים לאישור העסקה המוצעת, בשל החשש מפגיעה בהכנסות המדינה מתמלוגים, וככל הנראה יש בסיס לחשדם זה. גובה התמלוגים אותם משלמת כי"ל מתוקף הסכם הזכיון נקבע על בסיס פרמטרים שונים, הנוגעים גם לתפוקת המפעל. שליטתה של חברת פוטאש קורפ בשוק האשלג העולמי מאפשרת לה לכאורה גמישות רבה בתפוקת המפעל וניהול המלאי באופן שיביא לתשלום תמלוגים נמוך יותר - גם על בסיס ההסדר הקיים.

מהתבטאויותיך בסוגיה זו משתמע כי על ממשלת ישראל לאשר את עסקת המכירה כחלק מהמאמץ להביא ארצה השקעות זרות. עם זאת, אבקש להביא לידיעתך כי אך לפני שנתיים דחתה ממשלת קנדה נסיון של חברת כרייה אוסטרלית להשתלט על חברת פוטאש קורפ עצמה, בעסקה שהיקפה נאמד בכ- 40 מיליארד דולר. זאת, בשל התנגדות הציבור הקנדי להשתלטות על משאבים לאומיים-אסטרטגיים של קנדה. בנוסף,  עלה החשש כי רכישתה של פוטאש קורפ על ידי חברה זרה תביא לפגיעה בתקבולי המס ובתמלוגים המשולמים למדינה ולפגיעה בזכויות העובדים הקנדיים, וזאת לאור נסיון קודם במקרים של השתלטות חברות כרייה זרות על חברות קנדיות.

מדובר בפעם השניה בלבד במשך 25 שנה בהן בחרה ממשלת קנדה להתנגד לעסקת רכש זרה (המקרה האחר נגע לתעשיות בטחוניות). לדברי ממשלת הימין הקנדית - אשר מדיניותה המוצהרת היא כי יש לעודד ככל האפשר סחר חופשי והשקעות זרות בקנדה - לא היתה מרוויחה קנדה דבר מעסקת הרכש, ממש כשם שהציבור בישראל לא ירוויח דבר לו היתה נמכרת כי"ל לחברה זרה.

מעבר לכך, הנסיון בעולם מלמד כי כניסתן של חברות כריה ותאגידים זרים למדינות אחרות עלול להביא להחמרת הפגיעה בסביבה. ים המלח הוא אזור רגיש מבחינה סביבתית הסובל כבר היום מבעיות אקולוגיות משמעותיות וירידה מתמשכת במפלס המים. בשנים הקרובות צפויה כי"ל להתחיל בביצוע קציר למלח שהצטבר בבריכות האידוי שבחלקו הדרומי של ים-המלח, ויש חשש כי העברת הבעלות על כי"ל לחברה זרה תביא לעיכוב פרוייקט חיוני זה.
בהקשר זה יש לציין כי בשנה שעברה נכנסה חברת פוטאש קורפ ל- "רשימה השחורה" של קרן ההשקעות הלאומית לאוצרות הטבע של ממשלת נורבגיה בשל עסקיה באזור הסהרה. ממשלת נורבגיה אף מכרה את מלוא מניותיה בתאגיד בשווי 200 מיליון יורו. כמו כן, בשנה האחרונה נפתחו מחדש בבית משפט בארה"ב תביעות נגד חברת פוטאש קורפ וחברות נוספות בחשד להפרה של חוקי ההגבלים העסקיים ותיאום מחירים.
ולבסוף ברצוני להתייחס לעניין העיתוי. אין ספק שיש בעייתיות מוסרית בכך שהחלטה כה גורלית למשק הישראלי תתקבל בתקופת בחירות, בעודך מכהן כראש ממשלת מעבר. יהיה בכך טעם לפגם ויש להימנע בכל מחיר מקבלת החלטה כה רגישה בתקופה זו.

לסיכום, אני קוראת לך להכריז כבר עתה עוד בטרם הושלם המו"מ העסקי בין החברות כי מדינת ישראל לא תסכים לאשר את העברת הבעלות על חברת כיל לחברה זרה כלשהי, עסקה אשר לא תביא כל תועלת לתושבי ישראל - ממש כפי שעשתה ממשלת קנדה עצמה. על ממשלה אחראית לדאוג להציל את ים המלח מפני ההרס המתמשך של פעילות הכרייה, ולהביא לשיתוף אזרחי ישראל ברווחי העתק המופקים ממשאביו - במקום לעסוק במכירתו לגופים זרים.


 

בברכה,


יו"ר מפלגת העבודה
ח"כ שלי יחימוביץ'

 

 

העתקים:
ד"ר ח"כ יובל שטייניץ, שר האוצר
 

 

לתשובת לשכת ראש הממשלה