המדינה תפסיד מהצעת יחימוביץ'- גלי צה"ל

6 בנובמבר, 2007

 כותב: רו"ח בנצי דנציגר.גם אם יעבור החוק שהציעה ח"כ יחימוביץ', לפיו שכר מנהלים בחברה ציבורית יוגבל לפּי 50 משכר העובד הזוטר - הוא לא יפתור את הבעיות אליהן כוון. רו"ח בנצי דנציגר טוען כי יש לתת לכוחות השוק לעשות את שלהם, ומצביע על הפסדי המדינה כתוצאה מהחוקבשבוע שעבר פורסם כי עברה בקריאה טרומית בכנסת הצעתה של חברת הכנסת שלי יחימוביץ, המבקשת להגביל את שכר המנהלים בחברות הציבוריות ולהעמידו על מקסימום של פי 50 משכרו של העובד בעל השכר הנמוך ביותר באותה חברה.בשבוע שעבר פורסם כי עברה בקריאה טרומית בכנסת הצעתה של חברת הכנסת שלי יחימוביץ, המבקשת להגביל את שכר המנהלים בחברות הציבוריות ולהעמידו על מקסימום של פי 50 משכרו של העובד בעל השכר הנמוך ביותר באותה חברה.במדינה דמוקרטית אין זה מתפקידה של הכנסת לחוקק חוקים אשר יגבילו את שכרם של מנהלים כאלה או אחרים - יש לתת לכוחות השוק לעשות את שלהם. מעבר לכך - גם אם החוק יעבור, הוא לא יפתור את הבעיות אליהן כיוונה ח"כ יחימוביץ' - הרי ברור כי הראש היהודי ימצא פטנטים על מנת להתחמק מהגזירה.בשבוע שעבר פורסם כי עברה בקריאה טרומית בכנסת הצעתה של חברת הכנסת שלי יחימוביץ, המבקשת להגביל את שכר המנהלים בחברות הציבוריות ולהעמידו על מקסימום של פי 50 משכרו של העובד בעל השכר הנמוך ביותר באותה חברה.במדינה דמוקרטית אין זה מתפקידה של הכנסת לחוקק חוקים אשר יגבילו את שכרם של מנהלים כאלה או אחרים - יש לתת לכוחות השוק לעשות את שלהם. מעבר לכך - גם אם החוק יעבור, הוא לא יפתור את הבעיות אליהן כיוונה ח"כ יחימוביץ' - הרי ברור כי הראש היהודי ימצא פטנטים על מנת להתחמק מהגזירה.דומה שהמדינה תהיה הראשונה להפסיד מהחוק החדש, אם יתקבל, לפחות בכל הקשור להיבט מס הכנסה - כיום, המדינה גובה מס בשעור שולי של 48% משכרם של אותם בכירים. אם לא ניתן יהיה להגדיל את משכורותיהם של הבכירים, שלא ניתן יהיה לגבות את המס, הנגבה כיום על השכר העודף, אשר מעל לפי 50 משכרו של העובד הזוטר.

בשבוע שעבר פורסם כי עברה בקריאה טרומית בכנסת הצעתה של חברת הכנסת שלי יחימוביץ, המבקשת להגביל את שכר המנהלים בחברות הציבוריות ולהעמידו על מקסימום של פי 50 משכרו של העובד בעל השכר הנמוך ביותר באותה חברה.במדינה דמוקרטית אין זה מתפקידה של הכנסת לחוקק חוקים אשר יגבילו את שכרם של מנהלים כאלה או אחרים - יש לתת לכוחות השוק לעשות את שלהם. מעבר לכך - גם אם החוק יעבור, הוא לא יפתור את הבעיות אליהן כיוונה ח"כ יחימוביץ' - הרי ברור כי הראש היהודי ימצא פטנטים על מנת להתחמק מהגזירה.דומה שהמדינה תהיה הראשונה להפסיד מהחוק החדש, אם יתקבל, לפחות בכל הקשור להיבט מס הכנסה - כיום, המדינה גובה מס בשעור שולי של 48% משכרם של אותם בכירים. אם לא ניתן יהיה להגדיל את משכורותיהם של הבכירים, שלא ניתן יהיה לגבות את המס, הנגבה כיום על השכר העודף, אשר מעל לפי 50 משכרו של העובד הזוטר.מה שיקרה בפועל, הוא שרווחי החברות הרלוונטיות יגדלו, שכן הוצאות השכר שלהן יקטנו. אומנם פרוש הדבר הוא שאותן חברות יצטרכו לשלם מס חברות גבוה יותר, אבל הוא עומד כיום על 29% בלבד, והחל מינואר 2008 הוא ימשיך וירד.

כלומר, המדינה תפסיד כ-20% מס - ואם נכפיל את זה בגובה השכר העודף של כל המנהלים הבכירים במשק, נגיע להפסדי מס שעשויים להגיע לעשרות מיליוני שקלים בשנה ואולי אפילו יותר.

פורסם בגלי צה"ל