יחימוביץ' על דוח משרד הבריאות: "מוכיח פעם הנוספת כי מערכת הבריאות נמצאת בתהליך שחיקה מתמיד וקרובה לנקודת הקריסה"

9 בדצמבר, 2012

שלי מתייחסת לדוח משרד הבריאות המתפרסם היום: הדוח מוכיח פעם הנוספת כי מערכת הבריאות נמצאת בתהליך שחיקה מתמיד וקרובה לנקודת הקריסה. בעשור האחרון הייתה שחיקה תקציבית קשה בתקציבי הקופות, עובדה שהביאה את קופות החולים להעלות את ההשתתפויות העצמיות ולהכביד את ההוצאה על הבריאות על מעמד הביניים והעניים. הקיצוצים הללו הביאו לפגיעה באיכות, זמינות ונגישות לשרותי בריאות חיוניים, בעיקר בפריפריה. התכנית לכלכלה הוגנת שאני מציעה לציבור הישראלי נותנת מענה מפורט לבעיה ומבקשת להתאים את התקצוב הממשלתי לממד יוקר הבריאות שמשקף את ההוצאות של הקופות. אסור לתת לנתניהו לייבש ולהרוס במו ידיו את המערכת הבריאות הציבורית ששמה  ויש צורך בשינוי מן היסוד בכל הנוגע למדיניות הממשלתית במערכת הבריאות, על מנת שזו תספק שירותים טובים, זמינים וזולים לאזרחים.