שלי לשריג: עצור את מחטף השכר ב"חברה לישראל" בהיקף 240 מיליון שקל. אם המוסדיים לא יתנגדו לחבילת השכר הם ימעלו באמון החוסכים. לא מספיק להתנגד – עליהם לנהל מאבק ציבורי בבעלת השליטה משפחת עופר. זהו גזל כספי ציבור

9 בדצמבר, 2012

 

שלי קוראת לגופים מוסדיים נוספים, ובהם כלל פיננסים, הפניקס, מבטחים והראל, ללכת בעקבות בית ההשקעות פסגות, שהודיע כי לא יתמוך במחטף לאישור שכרם השערורייתי של יו"ר ומנכ"ל החברה לישראל, אמיר אלשטיין וניר גלעד, הכולל אופציות בשווי של 25 מיליון שקל לכל אחד מהם.

יחימוביץ' מדגישה עם זאת כי אין די באקט ההצבעה של המוסדיים נגד המחטף, כיוון שיש חשש שבעלי השליטה, משפחת עופר, ביחד עם אלשטיין וגלעד, ינצלו את תקופת המעבר שעד לכניסה לתוקף של חוק ועדת הריכוזיות, באופן שיאפשר לבעלי השליטה לאשר את השכר המופקע גם ללא תמיכת המוסדיים, בשונה מכוונת חוק הריכוזיות לפיה בחברות פירמידה יידרש אישור של הציבור לחבילות שכר המנהלים. לכן אל למוסדיים לצאת ידי חובת הצבעה נגד בידיעה שהמחטף יעבור ממילא. "צריך לזכור, שבכל החלטה עתידית, ראשי החברה יהיו מאוד תלויים באסיפה הכללית ובאופן שבו המוסדיים יצביעו, לכן יש בשלב הזה חשיבות רבה להתנגדות אקטיבית של המוסדיים, לרבות התבטאות נחרצת בגנות המהלך. התנגדות המוסדיים תכניס מקל בגלגלי המחטף, בשל ההד הציבורי שייווצר שיהווה תמרור אזהרה לדירקטוריון."

יחימוביץ' גם קראה למפקח על הביטוח ושוק ההון, פרופ' עודד שריג, להורות לגופים המוסדיים להתנגד לאישור חבילת אופציות שערורייתית כוללת בשווי של 240 מיליון שקל לבכירי החברה לישראל, משום שמדובר בגזל של כספי ציבור. בנוסף, פיצויי הפרישה שמבקש אלשטיין אינם מוגבלים בתקרה כלשהי והאופציות שלו כוללות מנגנון הבשלה מיידי במקרה של שינוי שליטה בחברה - דבר שאינו מקובל על גופים מוסדיים רבים.

עוד ציינה, כי המקרה של גלעד, ששימש בעבר כחשב הכללי של מדינת ישראל, מקומם במיוחד: "על אף שבחמש השנים האחרונות עמדה עלות שכרו על כ- 38 מיליון שקל ללא אופציות, ועל אף שמרבית רווחי החברה לישראל באים מכי"ל המתעשרת מאוצרות הטבע של ים המלח השייכים לכלל הציבור וממגמות עולמיות של עלייה במחירי חומרי גלם שאינן תלויות במנהלים ישראליים, ועל אף שכי"ל משלמת למדינה תמלוגים מגוחכים  - גלעד אינו נרתע מלנסות כעת ולבזוז עוד כספי ציבור".

בהודעה שהוציאה לפני ימים אחדים אמרה יחימוביץ': "רוב החברות שבשליטתה של החברה לישראל הן חברות עם תוצאות עסקיות חלשות. למעשה, בלי הרווחים האדירים של כי"ל כל הקבוצה הייתה מפסידה. וכיל? היא בכלל עושה את רווחיה מאוצרות הטבע ששייכים לכלל הציבור בישראל, שעה שהיא משלמת תמלוגים אפסיים. לרווחי העתק של כי"ל אין שום קשר לכישורי ניהול. הם נובעים פשוט מהמחירים הגבוהים של הפוספט והאשלג בעולם".

בשבוע שעבר קראה יחימוביץ' ליו"ר רשות ניירות ערך, פרופ' שמואל האוזר, לעצור את מחטפי השכר בחברות השונות, בטרם ייכנס החוק הממשלתי לשכר בכירים לתוקף. "החוק הממשלתי לשכר הבכירים, שהוא ממילא נטול שיניים ומסורס, ונחקק רק כדי לבלום את החוק שלי, ייכנס לתוקף ב- 15 בדצמבר", אמרה יחימוביץ', "החברות מבצעות מחטפים מהירים טרם יישומו בבחינת אכול ושתה כי מחר אולי תוכל לחמוס פחות. מדובר באישורי שכר חזיריים ומנותקים מהמציאות הכלכלית".