שלי במכתב לשר המשפטים: "יוזמתך להכניס הקלות אפילו בהליכים הפושרים שבחוק שכר הבכירים מסירה סופית כל מכשול שעומד בדרכם של הבכירים למשוך לעצמם משכורות עתק"

17 בדצמבר, 2012

 

לכבוד

שר המשפטים

פרופ' יעקב נאמן

 

שלום רב,

 

הנדון: כוונתך להכניס הקלות בחוק שכר בכירים (תיקון מס' 20 – תנאי כהונה והעסקה בחברות ציבוריות ובחברות אגרות חוב), התשע"ב-2012

 

אני פונה אליך בבקשה לחזור בך מיוזמתך להכניס הקלות בחוק שבנדון (להלן – "חוק שכר הבכירים") וכי תמשוך את בקשתך לכנס את וועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת לדיון מיוחד ערב הבחירות כדי להיטיב עם שכרם של הבכירים במשק.

חוק שכר הבכירים נולד בחטא. כל מטרתו הייתה לעקוף את הצעת החוק אותה יזמתי ביחד עם ח"כ חיים כץ, ושנועדה להגביל באופן הוגן ואחראי את פערי השכר הבלתי נסבלים בחברות ציבוריות.

כידוע, בעשור החולף האמירו משכורות הבכירים: לפי נתוני הרשות לניירות ערך, ב-2003 עמד שכרו השנתי של בכיר בחברה ציבורית על 1.5 מיליון שקלים בממוצע אך תוך פחות מעשר שנים זינק השכר והגיע ל-1.5 מיליון שקלים בחודש(!!!). במקביל, שכרם של רבבות עובדים נשחק, ולפי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, כ-65% מהעובדים משתכרים כיום פחות מהשכר הממוצע במשק. לפי ניתוח רשות המסים, כ-50% מהמועסקים משתכרים פחות מ-5,812 שקלים בחודש.

אך במקום לשים קץ לחגיגה השכר הפרועה על חשבון כספי החוסכים לפנסיה, בחרה ממשלת נתניהו לאמץ את המלצות הוועדה בראשותך ולתת לחתולים להמשיך ולשמור על השמנת. החוק החלש, הרפה והמסורבל אותו העברתם מעולם לא נועד להלחם באמת בשכר הבכירים אלא להיפך – להציג מראית עין של פיקוח כדי לאפשר לבכירים להוסיף ולעשות בהון החברה כבשלהם.    

והנה, עוד לא יבש הדיו על החוק החלש והמצומצם שזה מכבר נכנס לתוקף וכבר אתה מבקש לשנותו. לא כדי להחמירו, חלילה, אלא דווקא כדי להכניס בו הקלות – כן, עוד הקלות – לטובת הבכירים. לפי פרסומים, כוונתך בין היתר להעניק פטורים לחברות מסוימות המגייסות הון מהציבור ולהחריג אותן מגדר תחולתו של החוק כך שתוכלנה להמשיך ולשלם משכורות עתק ובונוסים לבכיריהן ללא מפריע.

מדאיג להיווכח, כי אפילו ההליכים המוגבלים והבלתי מספקים שנקבעו בחוק לאישור שכר הבכירים – ושממילא אין בכוחם לשנות דבר – אפילו הם נחזים בעיניך כמעמסה כבדה מדי על כתפי הבכירים. יוזמתך להכניס הקלות אפילו בהליכים הפושרים הללו מסירה כעת סופית כל מכשול, ולו הקטן ביותר, שעמד בדרכם של הבכירים באותן חברות למשוך לעצמם משכורות עתק.      

חמורה לא פחות היא הבהילות בה אתה פועל למתן ההקלות עוד לפני הבחירות וחרף העובדה שהכנסת פוזרה. רק לאחרונה התבשרנו, כי ראש הממשלה נתניהו ושר האוצר שטייניץ מסרבים לחתום על הסכם קיבוצי עם אחיות בתי החולים, הנלחמות למען שכר הוגן ותנאים בסיסיים, וכי הורו לבטל את הדיונים בתזכיר חוק הריכוזיות וברפורמות נוספות שאמורות היו להקל על מעמד הביניים – הכל באמתלה שלא ראוי לקבל החלטות דרמטיות ערב בחירות.

כל זאת לא הפריע כמובן לממשלת נתניהו לצאת למבצע "עמוד ענן" (בו תמכתי) או להעביר את חוק הרווחים הכלואים, שהעניק מתנה בסך מיליארדי שקלים לתאגידי הענק. ההקלות שאתה מבקש להכניס כעת בחוק שכר הבכירים מוכיחים כי סדרי העדיפויות של ממשלת נתניהו ברורים: הטבות לבעלי הון ולתאגידי ענק - כאן ועכשיו, קידום רפורמות לטובת הציבור והעובדים – לא בבית ספרנו. 

מסיבות אלה, אני פונה אליך בבקשה למשוך את בקשתך למתן הקלות בחוק שכר הבכירים ולא ליזום כל שינוי נוסף בחוק שיהפכו סופית לאות מתה.

בכבוד רב,

ח"כ שלי יחימוביץ'