שלי על שביתת האחיות המתמשכת: "התעלמותו של נתניהו מהאחיות היא דפוס מוכר אצלו בכל הנוגע לעובדים הנאבקים על זכותם לשרת את הציבור בתנאים מינימאליים

17 בדצמבר, 2012

שלי אומרת כי התעלמותו של נתניהו מהאחיות היא דפוס מוכר אצלו בכל הנוגע לעובדים הנאבקים על זכותם לשרת את הציבור בתנאים מינימאליים. "גם לפני כשנה וחצי, בשביתת הרופאים האחרונה, החל נתניהו להקשיב לרופאים רק אחרי  שיו"ר הסתדרות הרופאים, ד"ר אידלמן, פתח בשביתת רעב והחל מתוך ייאוש לצעוד לירושלים. רק אז נאות להביט בעיניהם של החולים ושל הרופאים ונכנס לתמונה." שלי קוראת לנתניהו שלא להוריד ציבור יקר ומסור על ארבע ולהשפילו, אלא לדון עם האחיות מיד, מתוך כבוד לתרומתן העצומה לחברה הישראלית ולעומס החריג המוטל על כתפיהן ביחס לאחיות בעולם המערבי.