08) סתיו שפיר

24 בדצמבר, 2012

סתיו שפיר

ממנהיגות המחאה החברתית ומקימת ארגון

"התנועה החברתית" להכשרת מנהיגות צעירה. צעירת המתמודדות לכנסת.

סתיו שפיר