שלי ל"סדר יום": "אנחנו המפלגה היחידה שמציגה תכנית כלכלית מפורטת שתביא לעידוד הצמיחה לעידוד עסקים קטנים ובינוניים, למיסוי הוגן ולהגדלת הנטו למשפחה בישראל"

25 בדצמבר, 2012
האזינו:

 

שלי בריאיון לענת דוידוב ב'סדר יום', רשת ב': "אנחנו מתנגדים לכך שמעמד הביניים ישלם יותר מסים. ואם אנחנו מדברים על מדיניות אחראית, אז המדיניות הפיסקאלית שאנחנו מציעים היא בוודאי יותר אחראית מזו של נתניהו. אנחנו מציעים מדיניות פיסקאלית הוגנת, אחראית, עם תקרה לשיעור גירעון שנתי, במקום מה שעושה נתניהו שזה יעד גירעון שמעודכן במהלך השנה כמה פעמים ואנחנו מדברים על תקרת גרעון שתעמוד על 3 אחוזים. לכן, בוודאי שאנחנו מדברים כאן על מדיניות שהיא מדיניות אחראית ורצינית."

...

"אנחנו לא מדברים על הגדלת הגירעון. אנחנו המפלגה היחידה שמציגה תכנית כלכלית מאוד מפורטת. בעצם זאת חלופה לתקציב שלא מוגש, שהיה אמור להיות מוגש בימים הקרובים. אנחנו מפרטים באופן מובנה מה התכניות הכלכליות שלנו ואנחנו גם, כמובן, מפרטים את המקורות למימון אותם יעדים. בצד אחד יש בתכנית שלנו התייחסות מאוד נרחבת ליצירה, לעידוד הצמיחה, לסיוע לעשיית אמת, שהיא לא התעשייה הספקולטיבית ששואבת ערך מהחברה, משתמשת בפנסיות של אנשים ואחר כך זורקת אותם, אלא לתעשייה אמיתית. יש לנו גם תכנית מאוד מפורטת לעידוד עסקים קטנים בינוניים, וכן, אנחנו מדברים על שינוי מאוד דרמטי בשיטות המיסוי בישראל. כי הגענו היום למצב שבו ככל שההכנסה שלך נמוכה יותר, אתה משלם יותר מסים."