שלי על הפיטורים בכיתן: "העובדים שנתנו את חייהם למפעל זכאים לקבל את כל הזכויות שצברו בכל שנות עבודתן הארוכות, ולמרות המספרים המומצאים של נתניהו על יצירת 400 אלף מקומות עבודה ב-4 שנים, מסתבר שהמציאות נראית אחרת"

26 בדצמבר, 2012

שלי על הפיטורים בכיתן: "רה"מ נתניהו לא חש שום מחויבות לתכנון ארוך טווח של מקומות עבודה, ואין לו בעיה לחסל מקומות עבודה בלי לייצר מקומות עבודה חלופיים במקומם, כפי שנדרש ממי שיש לו אחריות לגורל פרנסתם של אזרחי המדינה. לעובדים המפוטרים גם לא ניתנה כל הזדמנות לעבור הכשרה מקצועית. מדובר בעובדים יצרניים שתרמו למשק ופרנסו את משפחותיהם בצניעות ובעבודה קשה, וכעת הם מושלכים לרחוב. העובדים שנתנו את חייהם למפעל זכאים לקבל את כל הזכויות שצברו בכל שנות עבודתן הארוכות, ולמרות המספרים המומצאים של נתניהו על יצירת 400 אלף מקומות עבודה ב-4 שנים, מסתבר שהמציאות נראית אחרת." יצויין כי יחימוביץ' חוקקה את חוק הטקסטיל הבטחוני ואת חוק הדגלים אשר הוסיפו יותר מאלף מקומות עבודה במשק ומנעו פיטוריהם של רבים.