שלי על הפגנת הורי האוטיסטים: "חבל שילדי ההורים האוטיסטים צריכים לכתת רגליהם להפגנה מול בית רה"מ כדי שילדיהם יקבלו את המובן מאליו"

28 בדצמבר, 2012

הפגנת הורי האוטיסטים: שלי אומרת כי חבל שילדי ההורים האוטיסטים צריכים לכתת רגליהם להפגנה מול בית רה"מ כדי שילדיהם יקבלו את המובן מאליו. "לצערנו, מספר הילדים האוטיסטים גדל פי 50 שעה שהתקצוב לטיפול בהם גדל רק פי 10, וילדים ובוגרים רבים נותרים בלא טיפול הולם שעה שהוריהם משעבדים את חייהם במסירות לטיפול בצרכיהם הבסיסיים. מדינה נאורה נמדדת ביחסה לחסרי הישע וזוהי חובתה ואחריותה של המדינה להעניק טיפול הולם לאוטיסטים" שלי התחייבה כי תפעל לחקיקה המסדירה את זכויותיהם של האוטיסטים.