שלי אומרת כי היא רואה בחומרה רבה את תקיפתם ופציעתם של לוחמי מג"ב בידי מתנחלי המאחז הבלתי חוקי עוז ציון בשומרון: "תקיפת חיילי צה"ל היא שיא של קריאת תיגר על המדינה, על חוקיה, ועל צה"ל שחוסנו הוא תנאי לקיומנו כאן"

29 בדצמבר, 2012

שלי אומרת כי היא רואה בחומרה רבה את תקיפתם ופציעתם של לוחמי מג"ב בידי מתנחלי המאחז הבלתי חוקי עוז ציון בשומרון. "יש למצות את הדין עם פורעי החוק, מן המאחז ומקרב אלה שבאו לתגבר אותם. מדובר בערעור חמור על שלטון החוק. תקיפת חיילי צה"ל היא שיא של קריאת תיגר על המדינה, על חוקיה, ועל צה"ל שחוסנו הוא תנאי לקיומנו כאן. אנו רואים כאן ביטוי מוחשי ומסוכן למתן הלגיטימציה לסרבנות ולציות סלקטיבי לשלטון החוק."

שלי הוסיפה כי ההתפנות של מתנחלי המאחז הבלתי חוקי עוז ציון היתה הכרחית, אך אינה מוחקת את החרפה של תקיפת לוחמי מג"ב.