שלי לרדיו צפון: "הלכנו לבחירות כי נתניהו פחד להעביר תקציב רע ואכזרי לפני הבחירות. לכן הוא העדיף לעשות את הבחירות מיד ואחר כך להעביר את הגזירות"

2 בינואר, 2013
האזינו:

 

שלי בריאיון לרדיו צפון על הגזירות הצפויות אם נתניהו ייבחר:

"צריך להזכיר לציבור על מה הלכנו לבחירות. הבחירות הוקדמו משום שנתניהו פחד להעביר תקציב רע ואכזרי מאוד שאחריו, אם היו בחירות כמה חודשים אחר כך, הציבור היה שולח אותו הביתה. לכן הוא העדיף לעשות את הבחירות מיד ואחר כך לעשות תקציב גזירות רע, קשה ואכזרי, כשהוא כבר לא יצטרך לעשות חשבון לאף אחד ויישארו לו כמה שנים לתקן את העניין."