התכנית לכלכלה הוגנת - חינוך

7 בינואר, 2013

מערכת חינוך הוגנת

תפקידה המרכזי של מערכת החינוך הוא הבטחת שוויון הזדמנויות באמצעות מתן אפשרות למימוש עצמי של היחיד, הנחלת ערכי הדמוקרטיה והציונות שבמרכזם אחריות אזרחית וסולידריות חברתית, והקניית מיומנויות וכישורים הנדרשים להשתלבות מיטבית בשוק עבודה מתקדם. ככזה, החינוך הינו זכות יסוד חברתית ומרכיב מרכזי בשירותים החברתיים אותם מחויבת המדינה לספק לאזרחיה.
 

העשור השחור בחינוך
הפערים במערכת החינוך הלכו והתרחבו בעשור האחרון. תשלומי ההורים אשר החליפו את אחריותה של הממשלה לתקצוב ראוי של המערכת וההוצאות על החינוך האפור והפרטי הפכו לחלק מרכזי מהוצאות משקי הבית והביאו להחרפה באי-השוויון הכלכלי ולפגיעה חמורה בשוויון ההזדמנויות אותו אמורה מערכת החינוך לאפשר.

כלכלת חינוך הוגנת
מפלגת העבודה תחתור לשיקומה ולחיזוקה של מערכת החינוך הציבורית, ותקדם לשם כך את המהלכים הבאים:


הגדלת התקציבים למערכת החינוך היסודי והעל יסודי

תוצאות העשור השחור:
ישראל מדורגת בין המקומות האחרונים מקרב מדינות ה- OECD בהוצאה על חינוך לתלמיד, והולכת ומתדרדרת בהישגי התלמידים במבחני השוואה בינלאומיים. בנוסף, תשלומי ההשתתפות אותם נאלצים ההורים לשלם עלו בעשור האחרון באורח משמעותי.

מטרת התוכנית:

הגדלת תקציב החינוך לכדי רמת התקצוב הנהוגה במדינות המפותחות. הכסף ייועד להפחתה הדרגתית של תשלומי הורים על חינוך ילדיהם, תוך הצבת יעד לביטולם, לשיפור תנאי שכרם של המורים, להעלאת סף הקבלה למקצוע ההוראה ולחיזוק המכללות לחינוך ולהוראה.

עלות התוכנית: 10 מיליארד ש"ח.

חינוך חובה חינם מגיל שנתיים

תוצאות העשור השחור:
כיום נאלצים הורים לילדים קטנים לשלם סכומים גבוהים ביותר עבור מסגרות חינוכיות לגיל הרך.
הדבר מהווה נטל כלכלי כבד על המשפחות הצעירות ופוגע בתמריץ של אחד ההורים (על פי רוב האם) לחזור לשוק העבודה.


מטרת התוכנית:
הורדת יוקר המחיה עבור הורים צעירים ועידוד השתלבותם בשוק העבודה, באמצעות הכללת גילאי שנתיים ומעלה בחוק חינוך חובה חינם תוך הקמת מסגרות חינוך הולמות והכשרת צוות חינוכי ראוי.
עלות התוכנית: 6.9 מיליארד ש"ח

הפסקת העסקת מורים כעובדי קבלן ומעבר להעסקה ישירה של כל המורים

תוצאות העשור השחור:
הפרטת מערכת החינוך הביאה להעסקתם של אלפי מורים כעובדי קבלן באמצעות עמותות. מורים אלה, המחנכים ומלמדים מאות אלפי תלמידים, חסרים ביטחון תעסוקתי, מפוטרים בסוף כל שנה ואינם מצליחים להבטיח למשפחתם עתיד יציב.

מטרת התוכנית:
הפסקת צורת ההעסקה הפוגענית של מורים כעובדי קבלן ומעבר להעסקה ישירה של כלל המורים המועסקים במערכת החינוך.

עלות התוכנית: 2 מיליארד ש"ח.