התכנית לכלכלה הוגנת - תעסוקה ושכר הוגן

7 בינואר, 2013

תעסוקה הוגנת

עולם העבודה נמצא במרכז חייו של האדם, ובו תולה האדם את מימוש אישיותו וכישוריו ובאמצעותו האדם מבטיח את קיומו וקיום משפחתו מבחינה כלכלית. ציבור העובדים מהווה את אושיות החברה הישראלית ועל כן על המדינה לחזק את מעמד האדם העובד, להגן על זכויותיו ולהבטיח פרנסה מכובדת, תנאי העסקה הוגנים וביטחון תעסוקתי בעתות משבר ואבטלה.

העשור השחור בתעסוקה

שוק העבודה בישראל הפך בעשור האחרון לשוק פוגעני, אשר מפלה קבוצות רבות. הוא נכשל בתפקידו לשמש גורם לניידות חברתית ולצמצום הפערים בחברה. כיום מדובר בשוק קוטבי ומפוצל, אשר מצידו האחד קבוצה קטנה ומצומצמת אשר נהנית מהכנסה גבוהה ובצידו השני קבוצה ההולכת וגדלה אשר סובלת מהיעדר ביטחון תעסוקתי ומרמת שכר הולכת ונשחקת שאינם מאפשרים חיים בכבוד.

על אף מערכת חוקי עבודה מהמתקדמים במערב, המדיניות הממשלתית בעשור האחרון צמצמה מאד את אכיפתם והביאה לכך שחלקים גדולים בשוק העבודה מאופיינים בהפרות שיטתיות של החוקים ובפגיעה משמעותית בזכויות העובדים. מדיניות זו של הממשלה גרמה לכך ששוק העבודה חדל להיות גורם המחלץ משפחות מעוני וכיום כמחצית מהעניים במדינת ישראל הם גברים ונשים עובדים.


כלכלת תעסוקה הוגנת

מפלגת העבודה תחתור לחיזוקו ולקידומו של שוק העבודה ותקדם לשם כך את המהלכים הבאים:
 

מדיניות פעילה בשוק העבודה

תוצאות העשור השחור:

חוסר השקעה ממשלתית בניהול מדיניות פעילה בשוק העבודה גרמו לכך שרוב המשרות החדשות שנוצרו בעשור האחרון הן משרות לא איכותיות וברמות שכר נמוכות. בנוסף, מערכת ההכשרה המקצועית וההשמה אינה נותנת מענה הולם ומעודכן לאזרחים ואינה מכינה אותם כנדרש לשוק העבודה המודרני.

 

מטרת התוכנית:

יצירת מקומות עבודה חדשים בפריפריה וביישובים החרדיים והערביים, פיתוח שירותים ותשתיות תומכי תעסוקה, הכשרות מקצועיות, עידוד העסקת עובדים מבוגרים, העדפת עובדים ישראליים ותקצוב הולם של שירות התעסוקה באמצעות השוואת ההוצאה הממשלתית על מדיניות פעילה בשוק העבודה לממוצע של מדינות ה- OECD.

עלות התוכנית: 10.2 מיליארד ש"ח


העסקה ישירה במגזר הציבורי

תוצאות העשור השחור:

העסקה באמצעות קבלנים יצרה בעשור האחרון אוכלוסיה חדשה של עובדים עניים אשר קמים לעמל יומם בכל בוקר ועובדים בעבודה קשה, אולם שכרם אינו משולם כחוק. עובדים אלה סובלים מהיעדרם המוחלט של אכיפת חוקי העבודה וחוקי המגן על מעסיקיהם. כל חוק אפשרי נרמס: שכר מינימום, שעות נוספות, חוק שעות עבודה ומנוחה, פנסיה, נסיעות, ימי מחלה ועוד ועוד. פיטוריהם יכולים להיעשות באופן מיידי ובלא עילה, והם סובלים מהיעדר מוחלט של בטחון תעסוקתי. ישראל ניצבת במקום הראשון מבין מדינות ה- OECD בהיקף העסקה נצלני זה, כשהמגזר הציבורי, שנמצא באחריות ישירה ומלאה של הממשלה, מוביל מגמה הרסנית זו.

 

 

מטרת התוכנית:

הפסקת השימוש הנרחב במגזר הציבורי בהעסקת עובדי קבלן ומעבר להעסקה ישירה

עלות התוכנית: 4.86 מיליארד ש"ח

 

הגברת אכיפת חוקי העבודה

תוצאות העשור השחור:

חוקי העבודה בישראל אינם חוקים רעים, אלא שהם היו למרמס. אלה החוקים הפחות נאכפים במדינה, וממילא גם מי שהוא עבריין סדרתי ביחס לעובדיו לא יענש, שכן אין מי שיאכוף את החוק. מספר הפקחים במשרד התמ"ת, שאמורים לאכוף את חוקי העבודה בישראל, עומד על פקח אחד ל- 40,000 עובדים. זהו לעג לרש ובבחינת הצהרה עקרונית חמורה ביותר של המדינה כאילו אין לה עניין באכיפת החוק והיא שוות נפש לגבי עבריינות זאת.

מטרת התוכנית:

בניית מערך אכיפה יעיל והולם של חוקי העבודה, באופן שיביא לעמידה בהוראות חוקי העבודה בכל תחומי המשק, באמצעות השוואת מספר הפקחים לסטנדרט הבינלאומי והעמדתו על 300 מפקחים לפחות.

עלות התוכנית: 300 מיליון ש"ח

 

 


העלאת שכר מינימום ל- 55% מהשכר הממוצע

תוצאות העשור השחור:

עליית יוקר המחיה ושחיקת השכר הריאלי גרמו לכך ששכר המינימום, על אף שעלה בשנים האחרונות בזכות מפלגת העבודה, אינו מספיק לקיום בכבוד עבור מעל מיליון עובדים המשתכרים שכר זה.

מטרת התוכנית:

הפיכתו של שכר המינימום לשכר מחייה בכבוד והגדלת כוח הקנייה של מאות אלפי ישראלים באמצעות העלאת שכר המינימום בצורה הדרגתית ל- 55% מהשכר הממוצע במשק.

עלות התוכנית: 2.4 מיליארד ש"ח


חוק אחריות המדינה להגברת התעסוקה, לאופק תעסוקתי ולשירותים תומכי עבודה

תוצאות העשור השחור:

בעשור האחרון יובש שרות התעסוקה ונעשו נסיונות רבים להפריטו, על אף מרכזיותו וחיוניותו בשוק העבודה הישראלי. עיקר המאמצים נעשו תוכנית ויסקונסין, כחלופה לשרות התעסוקה, וגרמו לכך שהוא חדל להיות גורם פעולה אפקטיבי בשוק העבודה.

מטרת התוכנית:

חיזוק, שיפור וקידום השקעת הממשלה בעובדים עניים ובעובדים המתקשים להשתלב בשוק העבודה באמצעות קביעת תוכנית המעוגנת בחקיקה לקידום אישי ואופק תעסוקתי, מתן שירותים תומכי עבודה ואחריות וסמכויות השרות הציבורי בנושאי הכשרה ותעסוקה.

עלות התוכנית: רגולציה- ללא עלות תקציבית (נכלל בתוכנית המדיניות הפעילה בשוק העבודה).