התכנית לכלכלה הוגנת - מחירי הדיור

8 בינואר, 2013

דיור הוגן

קורת גג מהווה מרכיב בסיסי בתחושת הביטחון הקיומי של כל אדם, וביכולתו לקיים משק בית ומשפחה. לפיכך, דיור הולם ובר השגה הינו זכות יסוד אנושית אותה מחויבת המדינה להבטיח במסגרת אחריותה כלפי אזרחיה.

העשור השחור בדיור

בעשור האחרון פעלה ממשלת ישראל באופן עקבי לפירוק הכלים אשר עמדו לרשותה בעבר למימוש זכותם של אזרחי המדינה לדיור הולם. מדיניות הפרטת מקרקעי ישראל ומערכי התכנון והייזום הממשלתיים, ייבוש מערך הדיור הציבורי ותקציבי המשכנתאות לזכאים, והמחסור ברגולציה של שוק הדירות להשכרה הובילו לעלייה של עשרות אחוזים במחירי הדיור ולהכבדה משמעותית של נטל הדיור, הנמדד באחוז ההוצאות על הדיור מתוך סך ההכנסה. הסובלים העיקריים מהכבדת נטל זה הם מעמד הביניים והעניים.


כלכלת דיור הוגנת:

מפלגת העבודה תחתור להגשמת הזכות לדיור, ותקדם לשם כך את המהלכים הבאים:

 

בניית דירות ציבוריות

תוצאות העשור השחור:

רשימת המתנה של כ- 2,400 משפחות העונות על הקריטריונים אותם מציב משרד השיכון לזכאות לדיור ציבורי, אך נאלצות להמתין לדירה במשך שנים בשל המחסור החמור בדירות ציבוריות.


מטרת התוכנית:

מתן מענה לשליש מרשימת ההמתנה באמצעות בנייה ייעודית וחד פעמית של 800 דירות ציבוריות.

עלות התוכנית: 0.56 מיליארד ש״ח מתקציב מכירת הדירות לפי חוק דיור ציבורי.


סיוע משמעותי ברכישת דירה


מטרת התוכנית:

מתן מענק הון ראשוני בגובה 600 אלף ש״ח אל מול העמדת 5% הון עצמי, והשתתפות בהחזר המשכנתא בגובה של כ- 2,000 ש״ח לחודש במשך 25 שנה, ל- 800 משפחות הזכאיות לדיור ציבורי.

עלות התוכנית: 0.64 מיליארד ש״ח מתקציב מכירת הדירות לפי חוק דיור ציבורי

 

הבטחת מלאי שוטף
 

מטרת התוכנית:

הבטחת מלאי שוטף של דירות ציבוריות המפוזר בארץ, באמצעות העברת 5% מהדירות בכל בניין באזורי הביקוש לבעלות המדינה למטרת שימוש על ידי זכאי הדיור הציבורי, בתמורה להנחה במחיר הקרקע

עלות התוכנית: רגולציה - ללא עלות תקציבית

 

דיור בר השגה למעמד הביניים
 

תוצאות העשור השחור:

בעשור האחרון נמנעו ממשלות ישראל מלהתערב באופן אקטיבי בשוק הדיור מחד, ומאידך שחקו את השכר הריאלי, והביאו לכך שהביקוש לדירות באזור המרכז עקף במידה משמעותית את היצען. כתוצאה מכך חלה עליית מחירים חריפה בשוק הדיור, אשר הביאה משפחות צעירות בתחילת דרכן למצב בו אינן יכולות לרכוש דירה באזורים בהם קיימת עבורן תעסוקה ראויה.


מטרת התוכנית:

בניית אלפי יחידות דיור באזורי הביקוש על קרקעות ציבוריות המצויות בבעלות העיריות על פי התוכנית, יוציאו חברות עירוניות מכרזים לבניית דירות בנות שלושה חדרים בגודל הנע בין 80-100 מ״ר, תוך שמירה על הייעוד הציבורי של הקרקע באמצעות בניית מבני ציבור ודירות במשותף על אותה הקרקע. הדירות יישארו בבעלותן המלאה של העיריות, כאשר החברות העירוניות ינהלו את אחזקת הדירות, ואילו העיריות יחכירו אותן לזוגות צעירים על פי קריטריונים קבועים מראש. מחיר ההחכרה יעמוד על כ 600- אלף ש״ח  (כאשר עלות הקרקע הינה אפס, כך שהתוכנית תיושם ללא אובדן הכנסות) וההחכרה תתבצע לתקופה של עד עשר שנים או עד שהחוכרים ירכשו נכס נוסף. בתקופת החכירה יוכלו המשפחות לצבור הון שיסייע להן ברכישת דירה אחרת, ובתום התקופה העירייה תרכוש חזרה את הדירה במחירה המקורי ותחכיר אותה לזוגות צעירים חדשים.

עלות התוכנית: רגולציה - ללא עלות תקציבית


הסדרת זכויות השוכר והמשכיר
 

תוצאות העשור השחור

ממשלת ישראל אינה מסדירה ואינה מפקחת על שוק הדיור להשכרה. כתוצאה מכך השוק אינו יציב, אין השקעה בפרויקטים של דיור להשכרה ולא התפתחה מערכת להשכרה ארוכת טווח. מציאות זו מעמידה את המשפחות הצעירות, המעוניינות בוודאות ויציבות, מול אפשרות יחידה, והיא רכישת דירה. כתוצאה מכך נוצר לחץ ביקוש נוסף לקניית דירות, אשר גורם לעליות מחירים נוספות.


מטרת התוכנית:

חקיקת חוק המסדיר את מערכת היחסים בין השוכר למשכיר תוך הגנה סבירה על זכויות שני הצדדים, הקמת נציבות שכירות להכרעה בסכסוכים, עידוד שכירות ארוכת טווח ופיקוח על עליית שכר הדירה.

עלות התוכנית: רגולציה-ללא עלות תקציבית

 

חיזוק מערך התכנון וניהול המקרקעין בישראל

תוצאות העשור השחור:

כתוצאה ממדיניות הייבוש התקציבי, אשר מתבטאת בתת-תקצוב ותת-תקינה, מתקשים מוסדות התכנון השונים לתפקד כהלכה, לבצע את עבודתם במסגרת לוחות הזמנים הנקובים בחוק ועל ידי כך, לעמוד בקצב הגידול בביקושים. בנוסף, הפרטת מקרקעי ישראל, אשר הייתה גולת הכותרת במדיניותה הכלכלית של הממשלה האחרונה, תביא לכך שקבוצה קטנה של בעלי אמצעים יהפכו לקובעי המדיניות הקרקעית של המדינה ויחזקו את אחיזתם במערכת הכלכלית הישראלית. מגמה זו תפגע באורח קשה ביכולתה של המדינה לקיים תהליכי תכנון כולל, אשר ייקחו בחשבון את הערך שבשמירה על משאבי הטבע ועל רצף של שטחים פתוחים.

מטרת התוכנית:

ביטול הפרטת מקרקעי ישראל, חיזוק מערך התכנון הציבורי באמצעות הקצאת תקנים וסמכויות, ביטול כפילויות במערך התכנוני הקיים וקביעה כי קרקעות מתוכננות הנמצאות בידי קבלנים ואינן מנוצלות יושבו לציבור. כל זאת, למען שמירה קפדנית על עתודות הקרקע בארץ וניצולן המיטבי לצרכי החברה.

עלות התכנית: רגולציה-ללא עלות תקציבית