מצע מפלגת העבודה - אנשים עם מוגבלויות (נכים)

10 בינואר, 2013

מפלגת העבודה, במסגרת חתירתה לצדק חברתי וחברה מתוקנת, תפעל לשילוב מלא של ציבור הנכים ואנשים עם מוגבלויות בכל תחומי החיים במדינה, תוך נקיטת צעדים משמעותיים לשיפור  מצבם הכלכלי ומעמדם החברתי ולשילובם המלא בחברה. המפלגה תפעל לתקצוב הוגן, תיקון עוולות כלכליות וחברתיות, וקידום חקיקה בנושא רווחת אוכלוסיית הנכים ושילובם המלא בחברה.

 

להורדת המסמך כקובץ

 

קצבאות נכות

קצבאות הנכות הן זכות יסוד בסיסית עבור ציבור הנכים בישראל.
מפלגת העבודה תפעל לייעול תהליכי בחינת הזכאות לקצבאות נכות ותפעל לכך שתהליך בחינת הזכאות יבוצע תוך שמירה על כבודם המקסימאלי של הנכים ותוך הימנעות מכל אופן של השפלה או פגיעה בכבודם. קצבאות הנכות לבעלי נכויות קשות פיזיות או מנטאליות יוגדלו בהדרגה אך באופן משמעותי, ותוך השוואה לנהוג במדינות רווחה מערביות. כמו כן, יוקצו מענקים לרכישת ציוד רפואי/טיפולי מותאם לבעלי נכויות אלו. נפעל לעדכון תעריפי משרד הרווחה על מנת שישקפו את הגידול הטבעי של האוכלוסיות הרלוונטיות ויאפשרו מתן שירות איכותי לאוכלוסיית הנכים.

 

רפורמה מקיפה במוסד לביטוח לאומי

מפלגת העבודה תפעל לתיקון המבנה, התהליכים, רמת השרות, היחס לנזקקים לשרותי המוסד, צורת הבחינה של ליקויים רפואיים וכן מבנה ושייכות הוועדות הרפואית במוסד. היעד המרכזי יהיה לאפשר למי שנדרש לשרותי המוסד לשמר את כבודו וזכויותיו ברוח התיקונים החברתיים שמפלגת העבודה שואפת להשיגם בכל תחומי החברה והרווחה.

 

תמיכה בהתארגנויות נכים

מפלגת העבודה תתמוך ותסייע בהקמתו של ארגון יציג, תוך תאום עם הארגונים הקיימים, על המשמעויות החוקיות והתקציביות שבכך, של כלל הנכים ואנשים עם מוגבלויות בישראל.

 

תעסוקת נכים

המפלגה תפעל למיגור האפליה נגד נכים שרוצים ויכולים לעבוד במקומות התעסוקה במגזר הממשלתי, הציבורי והפרטי. נפעל לעידוד קליטת עובדים נכים במשרדי הממשלה ובשירות המדינה, תוך נקיטת אפליה מתקנת ועמידה ביעדים מעודכנים של קליטת עובדים נכים במשרדי הממשלה, בחברות ממשלתיות ובמערכת החינוך. יש לפעול למען קליטתם, בין היתר, של נכים המסוגלים לכך בתפקידי הוראה בבתי ספר ממלכתיים וממלכתיים דתיים ובמערכת החינוך במגזר הערבי. נפעל להקמת מרכזי
תעסוקה ייעודיים לנכים הזקוקים לכך. נפעל לתקצוב הסעות מבית הנכה למקום התעסוקה במידה ואין ביכולתו להשתמש בתחבורה ציבורית ו/או לנהוג ברכב. נפעל לפיתוח ותקצוב הוגן של שירותי הפנאי לנכים כגון מועדוניות, קייטנות ונופשונים.

 

אנשי מקצוע

קיים מחסור חמור באנשי מקצוע במקצועות הסיעודיים, התומכים והפארא-רפואיים. נפעל להגדלת התוכניות להכשרת אנשי מקצוע בתחום ויצירת מסלולי התמחות וקידום מקצועי.

 

נגישות

כל אזרח, זכאי להנות מנגישות לכל מוסדות ובנייני הציבור במדינת ישראל ואסור שנגישות זו תימנע ממנו בעקבות נכות. מפלגת העבודה תפעל לקיצור משך הזמן הקבוע כיום בחוק להתאמת הנגישות במקומות ציבוריים לאוכלוסיית הנכים ותפעל לזירוז וייעול אכיפת החוק. המפלגה תפעל לביטול הפטור מנגישות שהוענק בין היתר למוסדות חינוך על תיכוניים להשכלה מקצועית, טכנית, תורנית או דתית, מתוך השקפת עולמנו כי ציבור הנכים זכאי לנגישות מלאה לכל מוסדות הציבור והחינוך במדינה. מפלגת העבודה תפעל לתכנון, בניה והקצאת דירות נגישות ומותאמות לנכים במסגרת פרויקטים חדשים, במסגרת הדיור הציבורי ובמסגרת מיזמים שייבנו על מקרקעי המדינה.

 

תגבור שירותים אישיים לאנשים עם מוגבלויות

נפעל לעדכון והרחבת תקציב השירותים הנדרשים לאוכלוסיות בעלות מוגבלות לצורך גישור על פערי תקשורת – לדוגמא הרחבת התקציב למתורגמנים ולתמלול לחירשים וכבדי שמיעה, מלווים לעיוורים וכו'.

 

שילוב אוכלוסיית הנכים ואנשים עם מוגבלויות במערכת החינוך

מפלגת העבודה תפעל לפתיחת כיתות שילוב נוספות בבתי ספר רגילים עבור אוכלוסיות נכים כגון אוטיסטים, תלמידים הסובלים מתסמונת דאון ובעלי פיגור שכלי, מתוך חזון של שילוב וקליטת הנכים והחריגים בחברה וסולידריות חברתית. כמו כן, נפעל להקמת מסגרות חינוך ייעודיות נוספות לבעלי צרכים מיוחדים בהתאם לקצב הגידול באוכלוסיות הרלוונטיות. נפעל לעדכון התקצוב על מנת שישקף את הצרכים האמיתיים של התלמדים כגון: יחס מטפל-מטופל, שעות טיפולים פארא-רפואיים ועוד. נפעל לקידום תוכנית לימודים בכלל בתי הספר הממלכתיים והממלכתיים דתיים, ובמערכת החינוך במגזר הערבי, בנושא שילוב אוכלוסיות חריגות בחברה, הכרת השונה, צרכיו, ומגבלותיו, ועידוד כבוד וסובלנות לנכים ואנשים עם מוגבלויות.

 

ילדים עם מוגבלויות

שילוב פעוטות עם צרכים מיוחדים במעונות יום רגילים: נפעל לקידום שילובם של פעוטות עם צרכים מיוחדים במעונות יום רגילים, תוך תקצוב מתאים וקבלת סיוע פרטני או קבוצתי. הסדרת הזכות להסעה בטיחותית של פעוטות: כיום פעוטות מוסעים למעונות יום שיקומיים ע"י הרשויות המקומיות לעתים קרובות באופן בלתי בטיחותי תוך סיכון חייהם. המטרה הינה לדאוג לעדכון ואכיפת תקנות שתבטחנה הסעה בטיחותית.

הרחבת הזכאות לגמלת ילד נכה: כיום ילדים רבים עם לקויות קשות אינם זכאים לגמלת ילד נכה מן המוסד לביטוח לאומי. מטרתנו הינה להרחיב את הזכאות לילדים נוספים עם לקויות קשות שאינם זכאים היום וזאת באמצעות תיקון בתקנות הביטוח הלאומי. דמי מחלה להורים לילדים עם מוגבלות: הורים לילדים עם מוגבלות נעדרים לעתים מעבודתם בשל הטיפול בילדיהם ולרוב אינם זכאים לתשלום בעבור ימי מחלה אלו. נפעל לקידום תיקון והסדרת נושא זה במסגרת חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד) – על מנת לתקן עיוות זה.

 

טיפול המדינה ומוסדותיה באנשים עם צרכים מיוחדים ומחלות נדירות

מפלגת העבודה תפעל לקידום ותקצוב טכנולוגיות, תרופות ושיטות טיפול מתקדמות לאנשים עם צרכים חריגים ומחלות נדירות. הפתרונות יהיו הן במישור התקציבי והן במישור האבחון, הטיפול הרפואי וההתנהגותי וליווי החולה / נכה ומשפחתו באופן כוללני. יותאם באופן פרטני ואנושי המענה הרלוונטי שניתן לבעלי מחלות נדירות ע"י ועדות רפואיות, הביטוח הלאומי ושירותי הבריאות הציבוריים.