שלי על הנתונים על הגרעון העצום של 4.2% ב 2012: "מעידים על הגיהנום החברתי והכאוס הכלכלי שישתררו כאן אם חלילה ייבחר נתניהו שוב לראשות הממשלה. החריגה מהגרעון היא עדות נוקבת לכישלון נתניהו בניווט כלכלת ישראל"

13 בינואר, 2013

שלי אומרת כי הנתונים על הגרעון העצום של 4.2% ב 2012 מעידים על הגיהנום החברתי והכאוס הכלכלי שישתררו כאן אם חלילה יבחר נתניהו שוב לראשות הממשלה. "החריגה מהגרעון היא עדות נוקבת לכישלון נתניהו בניווט כלכלת ישראל. דברי הרהב הכלכליים שלו מתנפצים שוב ושוב אל קרקע המציאות, בנתוני אבטלה גואה, בהיקף עוני מסוכן, בפערים חברתיים אדירים ובשחיקה מסוכנת של מעמד הביניים. הפעם מדובר על ניהול כושל של המדיניות הפיסקלית."

"שוב ושוב קובע נתניהו יעד גרעון שהוא לא מצליח לעמוד בו. בו בזמן הוא חופר בור עמוק שאותו הוא מתכוון למלא בכספם המועט של העניים ומעמד הביניים אם חלילה יבחר. המשך השגיאות הכלכליות של נתניהו מציב אותנו בשורה אחת עם צ׳ילה ומקסיקו המקוטבות באופן קיצוני בין עוני ועושר"