שלי לאריה גולן: "בתקופת כהונתו של נתניהו מחירי הדירות עלו ב-48% אחרי שאמר בתחילת כהונתו שהוא יוזיל את מחירי הדירות. למינוי כחלון אין תכלית, אין שחר, אין פשר. כולו נובע מפאניקה והוא גם לא חוקי"

21 בינואר, 2013
האזינו:

 

שלי בריאיון לאריה גולן ברשת ב':

בתקופת כהונתו של נתניהו מחירי הדירות עלו ב-48%. זה דבר שהוא חסר תקדים ולא היה מעולם ובמיוחד הדבר מתנוסס כדגל שחור אחרי שאותו ראש ממשלה אמר בתחילת כהונתו שהוא יוזיל את מחירי הדירות. המינוי הזה, שאין לא תכלית, אין לו שחר, אין לו פשר, כולו נובע מפאניקה והוא גם לא חוקי. בחוק מנהל מקרקעי ישראל נאמר מפורשות שמי שעומד בראש מועצת מנהל מקרקעי ישראל הוא שר השיכון. הוא גם נוגד את הנחיית היועץ המשפטי על מינויים בתקופת בחירות. יש גבול לזלזול באינטליגנציה של הציבור.