שלי: "התפטרותו המפתיעה בטרם עת של הנגיד סטנלי פישר, היא הבעת אי אמון קשה בראש הממשלה נתניהו, וסטירה מצלצלת בפניה של מדיניותו הכלכלית"

29 בינואר, 2013

יו"ר מפלגת העבודה, ח"כ שלי יחימוביץ' אומרת כי התפטרותו המפתיעה בטרם עת של הנגיד סטנלי פישר, היא  הבעת אי אמון קשה בראש הממשלה נתניהו, וסטירה מצלצלת בפניה של מדיניותו הכלכלית. התפטרות זאת מתרחשת תוך שאגף התקציבים באוצר קורס, ושעה שנתניהו ושותפיו הקואליציוניים מתכננים  שורה של גזרות נוראות על הציבור. יחימוביץ': "אף שפישר ואני היינו חלוקים לא אחת, היינו שותפים בועדת הכספים לחקיקת חוק בנק ישראל, ואני יכולה להעיד מקרוב כי מדובר במנהיג כלכלי אמיץ שלא נרתע מצעדים לא קונבנציונאליים. התפטרותו, דווקא על רקע העובדה שאין מחלוקת אידיאולוגית מהותית בינו ובין נתניהו,  מעבירה מסר מדאיג לאזרחי ישראל, שכן הנגיד מאותת שאינו מוכן להיות שותף לכאוס הכלכלי ולגיהנום החברתי שישררו בישראל לאחר הקמת הממשלה החדשה. "