שלי חושפת בפייסבוק מייל שנשלח אליה בטעות בידי נתן אשל, ובו הוא מספר ליועצת המשפטית של משרד רוה"מ שנתניהו ביקש ממנו לנהל את המשא ומתן הקואליציוני

28 בינואר, 2013

הי זאת שלי, מטריד, מרשיע, אבל גם משעשע: הנה המיל שנתן אשל שלח בטעות אלי – זה מיל שיועד ליועצת המשפטית של משרד רה"מ, ובו הוא מספר שנתניהו ביקש ממנו לנהל את המו"מ הקואליציוני, ומבקש את חוות דעתה.
אשל הוא יד ימינו של נתניהו. הוא הטריד עובדת במשרד רה"מ. הסיפור נסגר בעסקה עם נציב שרות המדינה, שבה הוחלט שאשל לא יהיה יותר בשרות המדינה.
בדרך גם שילמו אנשים טובים בלשכת רה"מ שחשפו את ההטרדה – מחיר אישי, הודחו ויובשו.
ואשל? הוא המשיך לנהל את ענייני המדינה כאילו כלום.
איך קרה שמייל של נתן אשל מגיע אלי? מאוד פשוט. שמי ושמה של היועצת המשפטית, שלומית ברנע פרגו, מתחיל באותיות sh, וכך הוא שלח את המייל בטעות לשתינו.
איך לאשל יש את כתובת המייל האישי שלי? הוא השיג אותו בשעתו כדי לשגר אלי שורה של מיילים מביכים של נאצה, אחרי שדרשתי שיפסיק לנהל את ענייני המדינה ושלא יפר את העיסקה עם הנציב, וגם אחרי שבקשתי לגונן על חושפי הפרשה מנחת זרועו של נתניהו.
הנה הטיפול שלי בעבר בעניין: http://www.shelly.org.il/taxonomy/term/1970
המיל הזה הגיע אלי בתקופת מערכת הבחירות. לא חשפתי אותו כי זה היה בגדר ביצה שלא נולדה.
עכשיו, כשנתן אשל חוזר לחיינו, ומנגד גם מכחיש מעורבות במו"מ הקואליציוני, קראו את המיל ושפטו בעצמכם.
זה המיל, הטעויות, הצבעים וההדגשות – במקור של "נתקה".