סיעת העבודה הגישה את הצעת חוק הסדרת מעמדם של פליטים ומבקשי מקלט: "ההצעה נועדה לפצות על אוזלת היד של ממשלת ישראל, שלא השכילה לייצר מדיניות מוסדרת בנושא פליטים ומהגרי עבודה ולעגנה בחוק"

27 בפברואר, 2013

 

סיעת העבודה הגישה היום הצעת חוק שנועדה לתקן את העיוות והרשלנות הטמונים באי ההתייחסות השיטתית של הממשלה לסוגיה כבדת המשקל של המהגרים לישראל. זאת, למרות המצב המתמשך של חדירה לישראל דרך גבולה הדרומי. ההצעה מגדירה את מעמדם של הפליטים ואת מכסת הפליטים, עמה מדינת ישראל מסוגלת להתמודד.

 

עיקרה של הצעת החוק הוא הקמת מנגנון אפקטיבי ויעיל, שיכריע תוך זמן סביר וקבוע בחוק בדבר מעמדם של מבקשי המקלט. מנגנון כזה, יאפשר למדינת ישראל לקלוט כמות מוגבלת של פליטים, שיוכרו ככאלה על פי הכללים הבינלאומיים, ולהשיב בחזרה למולדתם את אלה שלא עונים על כללים אלה. ההצעה מפרטת דרכי הפעולה שיש לנקוט – להגדיר את המושג פליט, להקים ועדה מכוונת בנושא, לאפיין תנאים וזכויות להם זכאי מי שמוגדר כפליט ולקבוע מכסה של 2,000 פליטים שייקלטו מדי שנה על ידי מדינת ישראל.

 

בדברי ההסבר של ההצעה מומלץ לממשלה לצמצם באופן דרסטי את מכסת העובדים הזרים המובאים לכאן מדי שנה, ולהשיב לארצם את אלה מביניהם שנמצאים כאן ללא אשרה. צעד זה יאפשר להכשיר את מבקשי המקלט והפליטים ששוהים במדינת ישראל לעבודות נחוצות כמו חקלאות ובניין ולהחליף בפועל את העובדים הזרים המובאים לכאן במיוחד למטרה זו. עוד נאמר בהמלצות כי יש למצוא פתרון עבור מי שיוכרו כפליטים  או כחוסים זמניים על פי החוק הבינלאומי, אך יחרגו מהמכסה השנתית המוצעת – פתרון שמחייב את המדינה לפעול בנושא מול מדינות נוספות בקהילייה הבינלאומית ליצירת הסדרים שיאפשרו את קליטתם במדינות אלה.

 

צוות המומחים לענייני פליטים, בראשו עמד משה מזרחי, גבש עוד בקיץ האחרון מסקנות בנושא. בצוות היו חברים ראש הצוות ניצב (בדימוס) משה מזרחי, ראש אגף החקירות במשטרה לשעבר, פסח האוספטר, מזכ"ל תנועת דרור ישראל ויו"ר הוועד למאבק ברצח עם, שני אורן, חבר תנועת דרור ישראל והוועד למאבק ברצח עם, דורון שורר, נשיא איגוד קופות הגמל הענפיות, אמנון זילברמן, מנהל רובע דרום-מזרח באגף רבעים ושכונות בעיריית תל אביב ומזכיר סניף מפלגת העבודה בכפר שלם.

 

ח"כ משה מזרחי: "מדינת ישראל היא בין המדינות הנחשבות מתוקנות שנעדרת מדיניות הגירה ראויה לשמה, ובשיטתיות נמנעת מלאמץ וליישם עד תום את האמנה שהיתה בין יוזמותיה ושותפה לה. פעם אחר פעם, כמו גם עכשיו, חוטפת מדינת ישראל ביקורת חריפה על אופן התנהלותה על הפרת הדין הבינלאומי ויחסה למהגרים ולפליטים. דרך פעולתו של משרד הפנים שערורייתית ומחייבת תיקון מידי".

 

יו"ר מפלגת העבודה, שלי יחימוביץ': "העם היהודי למוד רדיפות ופוגרומים, ויש עלינו חובה מיוחדת להושיט סיוע לפליטי רצח עם. זה לא עומד בסתירה לשמירה על ריבונותה של מדינת ישראל ועל האינטרסים שלנו, ההיפך הוא הנכון. מה שגורם נזק הוא דווקא העובדה שממשלת ישראל לא השכילה לייצר מדיניות מוסדרת בנושא פליטים ומהגרי עבודה ולעגנה בחוק. בשנים האחרונות הבעיה רק התעצמה ודימוייה של ישראל בעולם נפגע. הצעת החוק שהגישה סיעת העבודה, נועדה לפצות על אוזלת היד של הממשלה. ההצעה מציבה הגדרות ברורות של  קבוצות המהגרים השונות ודרך פעולה ממשית וארוכת טווח שתביא לפתרון."