שלי למנכ"ל משרד הבריאות: הפעל סמכותך ומנע את ניסויי הכרייה בחבל בריר

28 בפברואר, 2013

 

‏סימוכין:00107013

‏ירושלים,‏ ט"ז באדר, התשע"ג

‏26 פברואר 2013

לכבוד

מנכ"ל משרד הבריאות

מר רוני גמזו

 

הנדון: התעלמות מנהלת מנהל התכנון מעמדת משרד הבריאות

 

אני פונה אלייך בבקשה להפעיל את סמכותך ולמנוע את ההחלטה לאשר את ניסוי הכרייה בחבל בריר.

זאת בהמשך למכתב ששלחה אליך עמותת "רוצים לחיות בלי מכרות" (המצורף בזאת) בעניין זה.

החלטת מנהלת מינהל התכנון לקדם את קיומה של כרייה נסיונית בשדה בריר תוך הסתייעות ביועצים חיצוניים וכנגד עמדת גורמי המקצוע במשרדך, חורגת מכללי המנהל התקין.

לא מדובר במקרה רגיל שבו מבקש מינהל התכנון להיוועץ בגורמים חיצוניים לצורך הליכי תכנון. מקרה זה הוא מקרה ייחודי, בו הביע משרדך את עמדתו הנחרצת נגד קידומו של הניסוי. לפיכך, אין מקום לערב גורם חיצוני כלשהו לצורך אישור הכרייה הניסיונית.

אישור הניסוי כמוהו כאישור ניסוי בבני אדם. זאת נוכח הסכנה הממשית הנשקפת מעצם עריכתו.

לפיכך, אני מבקשת ממך להשתמש בסמכותך כדי למנוע את קידומו של הניסוי.

מעורבותך האישית חשובה נוכח חלופת המכתבים בין ראש שירותי בריאות הציבור ובין ראש מינהל התכנון במשרד הפנים המצורפת בזאת. 

 

 

בברכה,

 

 

יו"ר מפלגת העבודה

ח"כ שלי יחימוביץ'

 

 

העתקים:

 עו"ד אפי מיכאלי - ראש תחום הפרטה ותאגידים, המכון לאחריות חברתית של תאגידים

 

 

למכתב המקורי של שלי למנכ"ל משרד הבריאות

 

- לתשובתו של מנכ"ל משרד הבריאות, פרופ' רוני גמזו