שלי לפרופ' עודד שריג: "דרוש גילוי שכר בכירים בחברות דואליות. בדרך פלא, החברות סבורות שרישומן למסחר בשתי מדינות פוטר אותן מגילוי"

14 במרץ, 2013

 

יו"ר מפלגת העבודה שלי יחימוביץ' פנתה אל פרופ' עודד שריג, הממונה על שוק ההון, ביטחון וחסכון, בדרישה להנחות את הגופים המוסדיים לדרוש גילוי שכר בכירים בחברות הנסחרות גם בישראל וגם בארה"ב, כמתחייב בחוק.

על מחטפי השכר שהתקיימו לפני כניסתו לתוקף של תיקון מס' 20 לחוק החברות: "נעשו בעזות מצח ובגלוי כדי לחמוק מקבלת אישור בעלי המניות. אפשר רק לנחש מה עשו בתקופה זו חברות שאינן חושפות את שכר הבכירים שלהן."

  יחימוביץ' הדגישה כי מדובר במציאות בלתי נסבלת בה עשרות חברות בולטות מנצלות את הרישום הכפול ומתחמקות מגילוי שכר הבכירים. שוויין הכולל של החברות עומד על שליש משווי כלל החברות הבורסאיות בתל-אביב והשפעתן על ציבור החוסכים בישראל היא מכרעת (בין החברות הללו נמנות טבע, פרטנר, סלקום, אלווריון, נייס, אלביט מערכות, טאואר ועוד חברות רבות).

החוק בישראל ובארצות הברית מדגיש את חשיבות השקיפות של שכר הבכירים ומחייב גילוי מפורט שלו על בסיס אישי.

"דרישה זו קיימת, למעשה, בכל ארצות המערב. בדרך פלא סבורות החברות שדווקא הרישום שלהן למסחר בשתי המדינות פוטר אותן מגילוי".

 יחימוביץ' התייחסה גם לתיקון מס' 20 לחוק החברות, לפיו כל החברות הציבוריות הישראליות מחויבות להביא את מדיניות השכר שלהן לאישור בעלי המניות בחודשים הקרובים. "מובן שאישור מדיניות שכר ללא חשיפת השכר אינה מאפשרת בקרה אמיתית. למעשה, זהו אישור סרק, השם ללעג את חוק החברות ואף את התיקון לחוק, שנועד להגן על הציבור".

באשר למחטפי השכר שהתגלו ערב כניסתו של תיקון מספר 20 לתוקף, אמרה יחימוביץ' כי הם נעשו בעזות מצח ובגלוי כדי לחמוק מקבלת אישור בעלי המניות כנדרש כעת בחוק.  https://mail.google.com/mail/u/0/images/cleardot.gif

"רשות ניירות ערך מתחה ביקורת על מחטפי שכר אלה והביעה ספקות לגבי תקינות שיקול הדעת של דירקטוריונים שאישרו אותם. אפשר רק לנחש מה עשו בתקופה זו חברות שאינן חושפות את שכר הבכירים שלהן. הלוא גם הן נדרשות לעמוד באמות מידה אלה".

למכתב המלא של יחימוביץ' לפרופ' שריג:

http://www.shelly.org.il/node/8071