שלי למפקח על הבנקים: "התערב בדחיפות במחיקת חובות דנקנר ללאומי. המהלך צורם, מקומם, לא הגיוני ולא כלכלי. שום אדם פרטי או בעל עסקים מסדר גודל קטן ובינוני לא היה זוכה לכך אלא בחלומותיו."

17 באפריל, 2013

 

ראש האופוזיציה, שלי יחימוביץ', קוראת לזקן ליזום דיון מיוחד בדירקטוריון בנק לאומי וכן להוציא הנחיות למערכת הבנקאית בדבר מדיניות מתן האשראי וויתור על חובות לבעלי שליטה בפירמידות עסקיות באמצעות חברות פרטיות. יחימוביץ' מדגישה כי גם הריכוזיות בתחום ראיית החשבון משפיעה לרעה - רו"ח גד סומך משמש בו בזמן גם רואה החשבון המבקר של קבוצת אי.די.בי וגם של בנק לאומי.

 

יחימוביץ' אומרת כי את החלטת הבנק לוותר על החוב יש לראות כתקדים מסוכן של מדיניות אשראי בלתי אחראית וכי קיים חשש שויתור של הבנקים על חובות אלו עלול לפגוע ביציבות הפיננסית שלהם.

יחימוביץ' מצביעה על כך שהריכוזיות הקיימת בתחום ראיית החשבון, עליה התריעה בפני זקן בעבר מספר פעמים, קשורה להחלטתה של רוסק עמינח, נוכח מעורבותו של רו"ח גד סומך בנושא: "רו"ח גד סומך משמש בו בזמן גם רואה החשבון המבקר של קבוצת אי.די.בי, וגם של בנק לאומי (כמו גם של רוב הבנקים האחרים), שלו חבה הקבוצה כספים. הדבר מונע ממנו לבקר כראוי את הסיכונים הפיננסיים והיציבותיים הגלומים בהחלטתה של מנכ"ל לאומי ביחס למחיקת חובות של לקוחות המבוקרים על ידו".

יחימוביץ' הדגישה כי מעבר לחשש בדבר היציבות הפיננסית של הבנק בעקבות ויתור על חוב עצום בסדר גדול כזה, מדובר גם בהחלטה מפלה ולא שוויונית במערכת הפיננסית. "בעוד הבנקים פועלים בכל האמצעים העומדים לרשותם על מנת לגבות את חובותיהם של משקי הבית ושל העסקים הקטנים והבינוניים, לא ייתכן כי בהינף יד תתקבל החלטה לוותר על חוב של מאות מיליוני שקלים לבן אדם אחד, יהיה חשוב ומשפיע ככל שיהיה. הדבר צורם, מקומם, לא הגיוני ולא כלכלי, במיוחד בעת שהעסקים הקטנים והבינוניים סובלים ממחנק אשראי חמור".

יחימוביץ' קוראת לזקן ליזום דיון מיוחד, בהשתתפותו, בדירקטוריון בנק לאומי וכן להוציא הנחיות למערכת הבנקאית בדבר מדיניות מתן האשראי וויתור על חובות לבעלי שליטה בפירמידות עסקיות באמצעות חברות פרטיות בכלל. באופן ספציפי ומיידי מדובר על החברות של נוחי דנקנר, "גנדן אחזקות" ו"טומהוק".

 

המכתב המלא:

http://www.shelly.org.il/node/8141