שלי בסיוע צוות כלכלנים מצאה: שעה שהעשירון העליון ישלם רק 2.2% על הגזירות- העשירון התחתון ישלם 25.1%‎

12 במאי, 2013

 

יו"ר האופוזיציה שלי יחימוביץ', בסיוע צוות כלכלנים, בדקו את טענת שר האוצר לפיד שאמר על מעמד הביניים "לפחות הפעם הוא לא היחיד שהולכים לכיס שלו..." בגרף שמפרסמת יחימוביץ' היא מראה כיצד נטל הגזרות הצפוי בתקציב יתחלק על פני העשירונים השונים.

 

 


בסיס הנתונים הוא של הלמ"ס ושל הביטוח הלאומי, ועליהם נבדקה ההשפעה של הגזרות המרכזיות:

העלאת המע"מ, העלאת מס הכנסה, הטלת מס על עקרות בית, קיצוץ קצבאות ילדים, העלאת מס על סיגריות, ועוד.

הצפי הוא שעומק הפגיעה קשה עוד יותר: בשל מחסור בנתונים מדוייקים עדיין לא נכללו בטבלה גזרות קשות אחרות - העלאת האגרה על קשישים סיעודיים, ביטול השתתפות בצהרונים וביטול נקודות זיכוי לאקדמאיים.

 

יחימוביץ': "המספרים בגרף חזקים מכל מילים, והם משקפים באופן מזעזע ובלתי נסלח את אי הצדק העמוק ואת השגיאה הכלכלית המרה שבתוכנית לפיד.

 עולה תמונה של נטל גזרות קשה, רגרסיבי, אי-שוויוני בעליל שפוגע בעיקר בעניים ובמעמד הביניים וכמעט לא נוגע בעשירים ביותר.

הגרף הזה שומט את הקרקע מתחת לכל טענה של לפיד כאילו בתקציב הזה יש ממד כלשהו של שוויון. 

מדאיגה אותי מאוד הרשלנות הפושעת. העובדה שבאוצר לא טרחו לעשות (ולהציג לציבור) את מה שאנחנו עשינו בשלושה ימים:

בדיקות פשוטות של ההשלכות הכלכליות והחברתיות של הצעדים הללו על ממדי העוני, האי-שוויון והפגיעה הבלתי פרופורציונלית במי שיאיר לפיד התיימר לייצג - האדם העובד".

יחימוביץ' הדגישה כי המאבק בעיצומו. "לא נפקיר את החברה הישראלית ואת אזרחיה בידיהם של לפיד ונתניהו".

 

מצ"ב הניתוח המלא וההסבר לגרף.

 

שלי: "המספרים בגרף חזקים מכל מילים, והם משקפים באופן מזעזע ובלתי נסלח את אי הצדק העמוק ואת השגיאה הכלכלית המרה שבתוכנית לפיד"