שלי על נתוני ביטוח לאומי: "הולכת ומתבהרת תמונה של ממשלה שכל מהלכיה הם רשעות ואטימות אין סופית לקשייהם של אנשים רגילים ולסבלם של החלשים ביותר"‎

29 במאי, 2013

שלי על נתוני ביטוח לאומי: "הולכת ומתבהרת תמונה של ממשלה שכל מהלכיה הם רשעות ואטימות אין סופית לקשייהם של אנשים רגילים ולסבלם של החלשים ביותר. נוכח תקציב הגזרות מתחדדת השאלה הנוקבת, האם רה"מ נתניהו ושר האוצר שלו לפיד התפנו לרגע לבדיקה יסודית של השפעות המדיניות הכלכלית שלהם והשלכותיה המרות והקשות על גורלה של החברה הישראלית. האם בחנו אלטרנטיבות כלכליות והוגנות יותר לגביית המס, שלא נשענות כולן על החלשים ועל מעמד הביניים? נתוני ביטוח לאומי מעניקים הצצה לגהנום החברתי שצפוי לנו בעקבות גזירות לפיד וקובעים חד משמעית שהעניים לא יוכלו להתמודד עם המכות שמנחיתה עליהם הממשלה. הדוח צורם במיוחד נוכח העדרם המוחלט של צעדים כלשהם המטילים ולו בדל של השתתפות בנטל על המאיון העליון של החברות והיחידים.
על שר האוצר, שהבטיח מפורשות כי לא יישלח ידו אל כיסיו של האדם העובד להימנע מהצעדים השגויים שהוא מתכנן וכבר עכשיו להודיע בדחיפות כי לא יביא לכנסת את הצו להעלאת המע"מ שחתם עליו, אחרי שהתברר שהעלאה זו היא אחד הגורמים המרכזיים לעליה הצפויה בשיעורי העוני.