שלי על כוונת שר האוצר לפיד לבטל את חוק הדיור הציבורי: ""חוק הדיור הציבורי שנחקק בידי ח"כ רן כהן הוא אחד החוקים הצודקים ומתקני העוול שנחקקו אי פעם בישראל. שום שר אוצר לא העז לבטל אותו במחי יד"‎

30 במאי, 2013

שלי על כוונת שר האוצר לפיד לבטל את חוק הדיור הציבורי:
"חוק הדיור הציבורי שנחקק בידי ח"כ רן כהן הוא אחד החוקים הצודקים ומתקני העוול שנחקקו אי פעם בישראל, והוא עושה מעט צדק עם הקבוצות העניות והמודרות ביותר בישראל ומשיב לידיהן רכוש דל שממילא היה אמור להיות בבעלותן. בתקופה הקצרה שבה בוצע החוק הוא תיקן עוולות ושיפר ללא היכר מצבן של משפחות עניות. מסיבות פוליטיות וגם מרשעות סתם עוכב ונדחה החוק שוב ושוב, אולם שום שר אוצר לא העז לבטל אותו במחי יד כפי שעושה היום שר האוצר לפיד. ביטול חוק זה מתווסף לייקור חד של הדיור בגלל העלאת מע"מ, מס משפרי דיור וביטול הטבות לרוכשים בפריפריה. אין שחר לפרסומה של תכנית דמיונית, על הנייר, שמי יודע אם אי פעם תמומש שעה שצעדים קשים אלה פוגעים בסיכויים לקורת גג לאנשים רגילים".