שלי בפוסט על יאיר לפיד לפני הבחירות ואחריהן

4 ביוני, 2013

הלילה עלה המע"מ, מס הפחדנים שיודעים להטיל מסים רק על מעמד הביניים ועל העניים – ל 18%.
חייב, חייב להיות קשר (ולו רופף!) בין מה שאומרים הפוליטיקאים שאתם בוחרים בהם לפני הבחירות, ובין מה שהם עושים ביום שאחרי.
אחרת מלה זו לא מלה, ערכים אינם ערכים, וכל הדברים הצודקים שאנו מאמינים בהם ונלחמים למענם – מתרוקנים ממשמעות.
אסור להבליג ולקבל את ההתנהגות הזאת כגזרת גורל.
כי זה הגורל שלנו, של הילדים שלנו, של החברה ושל המדינה.