יחימוביץ' ברכה את שרי הממשלה על כך שהכשילו את הכוונה לתקן תיקון מעוות בחוק הדיור הציבורי: "ההצעה היתה מובילה לייבוש וחיסול חוק הדיור הציבורי"

12 באוגוסט, 2013

יו"ר האופוזיציה שלי יחימוביץ' ברכה את שרי הממשלה על כך שהכשילו את הכוונה לתקן תיקון מעוות בחוק הדיור הציבורי. "ההצעה הפסולה של האוצר שסוכלה היום, היתה מובילה לייבוש וחיסול חוק הדיור הציבורי. כל מטרת המעבר ממודל של דיור ציבורי באחריות המדינה למודל של סיוע בשכר דירה לנזקקים היא לצמצם בהדרגה את אותו סיוע ולהפוך אותו לעוד מקור תקציבי בכיסוי הגירעון, וזאת, על גבם של החלשים ביותר בחברה. זוהי דוגמה קלאסית לכך שהמדינה מסירה את אחריותה לרווחה בסיסית של אזרחיה והופכת להיות ללשכת סעד בקנה מידה גדול. אם הממשלה באמת מעוניינת לעזור לזכאי הדיור הציבורי, עליה לאמץ את הצעותיהן של השרות לבני ולנדבר שמשמעותן הפניית משאבים לטובת בניית דירות חדשות. זו ההצעה היחידה שתבטיח את המשך קיומו של דיור ציבורי ראוי ומספק."