יחימוביץ' לפרופ' עודד שריג ושמואל האוזר: אמצו את הנחיות המפקח על הבנקים גם בחברות ציבוריות ובגופים מוסדיים

28 באוגוסט, 2013
יו"ר האופוזיציה שלי יחימוביץ' פנתה הבוקר לפרופ' עודד שריג, הממונה על שוק ההון, הביטוח והחיסכון ופרופ' שמואל האוזר, יו"ר הרשות לניירות ערך בבקשה לאמץ את הוראות המפקח על הבנקים, ולנהוג כמוהו- להורות על הקפאת האסיפות הכלליות של החברות הציבוריות והגופים המוסדיים אשר זומנו לצורך אישור מדיניות השכר בחברות.
 
יחימוביץ': "אין חולק על כך כי הוראות המפקח בעניין זה הן צעד משמעותי ובכיוון הנכון להגבלת השתוללות השכר חסרת הרסן במערכת הבנקאית. כשל זה אופייני גם לחברות נוספות במגזר הפיננסי ולמגזרים נוספים.
נוכח האמור, אני פונה אליכם בבקשה לאמץ ללא דיחוי את הוראות המפקח על הבנקים, ולנהוג כמוהו- להורות על הקפאת האסיפות הכלליות של החברות הציבוריות והגופים המוסדיים אשר זומנו לצורך אישור מדיניות השכר בחברות.
זאת עד לגיבושה של מדיניות חדשה בנושא שכר, אשר תיקח בחשבון את הקריטריונים שקבע המפקח על הבנקים לגבי מרכיב התגמול המשתנה בשכר (בונוסים). בתקופה הקרובה יתכנסו רוב החברות הציבוריות והגופים המוסדיים לאישור שכר בשל כניסתו לתוקף של תיקון מס' 20 לחוק החברות, ויש לנצל מצב זה כדי לחולל שינוי אמיתי במדיניות התגמול לטובת בעלי המניות והחוסכים".