יחימוביץ' במכתב לששינסקי – מבקשת להופיע ולהציג עמדתי בפני ועדת ששינסקי 2

9 באוקטובר, 2013
"קרבתם של בעלי האינטרס למקבלי ההחלטות, גרמה לכך שאותן חברות המפיקות רווחי ענק משימוש ומכירה של משאבי הטבע של הציבור, משלמות שיעורי מס ותמלוגים נמוכים באופן מגוחך."
 
במכתב ששיגרה לפרופ' ששינסקי כתבה יו"ר האופוזיציה, שלי יחימוביץ': "באופן יסודי ומהותי, הציבור הוא הבעלים של משאבי הטבע, ולכן יש חשיבות עליונה לכך שמשאבי הטבע ישרתו בראש ובראשונה את האינטרס הציבורי ולא קבוצה קטנה של בעלי הון פרטיים. מכאן, שחובתו של הריבון להגן על האינטרס הציבורי ועל משאבי הטבע... הטיפול במשאבי הטבע מפוזר בין משרדים, אין מדיניות אחידה, פיקוח, בקרה, או ראייה ארוכת טווח. זו כמובן רק אחת הסיבות לכך שהציבור זוכה ליהנות מחלק קטן בלבד מאוצרות הטבע שלו, אשר אינם נשמרים למען הדורות הבאים. הסיבה המרכזית היא העובדה המצערת שקומץ בעלי אינטרסים חזקים ביותר מצליחים באופן שיטתי להטיל מורא על מקבלי ההחלטות בישראל ולהשפיע מקרוב על קבלת החלטות דרמטיות אשר מיטיבות מאוד את מצבם ומרעות את מצבו של הציבור הרחב."
"קרבתם של בעלי האינטרס למקבלי ההחלטות, גרמה לכך שאותן חברות המפיקות רווחי ענק משימוש ומכירה של משאבי הטבע של הציבור, משלמות שיעורי מס ותמלוגים נמוכים באופן מגוחך. שיעורים אלה, של אחוזים בודדים על מחצבים אשר הרווחיות הגולמית שלהם מגיעה לעשרות ומאות אחוזים, הם בלתי סבירים ויש לשנות מצב זה לאלתר."
 
עם זאת, הוסיפה יחימוביץ', כי "סוגיית המיסוי היא רק פרספקטיבה אחת של סוגיית המשאבים. למקצת המשאבים יש חשיבות אסטרטגית נוכחית ועתידית שלא ניתן לכמתה בכסף, כדוגמת אספקת אנרגיה, במקרה של גז טבעי ואספקת מזון במקרה של מחצבי ים המלח."
 
עוד כתבה יחימוביץ': "כפי שידוע לך אני עוסקת בסוגיית משאבי הטבע כמעט מיומי הראשון כחברת כנסת. במשך השנים טיפלתי באופן אינטנסיבי בהיבטים שונים של סוגיית המחצבים בישראל, בכלל זה גז טבעי, מינרלים מים-המלח, פוספטים בנגב ועוד. כמו כן הובלתי את המאבק הפרלמנטרי על העלאת התמלוגים על הגז הטבעי ואת החקיקה בכנסת שהיוותה יישום המלצות הועדה לבחינת תמלוגי הגז אשר עמדת בראשה... כמי שהוביל בצורה מקצועית ומעוררת כבוד את ועדת ששינסקי לבחינת מדיניות התמלוגים על הגז והנפט. תוך כדי עמידה בלחצים אישיים כבדים מאוד מצד בעלי עניין שונים שניסו לפגוע ביושרתך המקצועית, אני בטוחה שגם הועדה הנוכחית בראשותך תעשה את עבודתה נאמנה והמלצותיה תשרתנה את האינטרס הציבורי הרחב."