שלי יחימוביץ' בלילה כלכלי: טבע מפטרת עובדים? שתשלם מס אמת

11 באוקטובר, 2013
שלי יחימוביץ' בלילה כלכלי: "זה יום קשה ואפילו טראגי ל-800 אנשים בישראל ועוד אלפים בעולם שפשוט נזרקים לרחוב מחברה שהרוויחה אשתקד מיליאד דולר. זה דבר שהוא בלתי נתפס, אפילו אי אפשר להיתלות בתירוץ או בהנמקה שיש קשיים כלכליים וברירה. המדינה אשמה כי המדינה חילקה לטבע הטבות מס בשיעור של 12 מיליארד שקלים. זאת חברה שכמעט לא שילמה מיסים. היא שילמה 0.3% מיסים. והנה מתברר שאתה נותן נותן ונותן וגם משתחווה אפיים ומודה להם שבכלל הם עושים לנו טובה ובאים לישראל. ובתוך כל רווחי העתק האלה והתמנות האלה, מפטרים עובדים ופשוט זורקים אותם לרחוב. זה מחייב אותנו למסקנות מחודשות בקשר לחלוקת הטבות המס.
 
טבע לא משלמת מיסים. אני רוצה שטבע תשלם מיסים כמו שבעל חברת תוכנה עם 150 עובדים משלם מיסים, כמו שבעל חנות מכולת משלם מיסים. כמו שאתה משלם מיסים. זה כל מה שאני רוצה - שטבע תשלם מס אמת ולא 0%. עכשיו למה אנחנו הולכים לקראתם? מה התירוץ, הסיבה? בגלל שהם מספקים מקומות עבודה. אז הנה אנחנו רואים מיליארד דולר רווחים, מתנות בלי סוף וויתורים בלי חשבון - ויש לי חשש אחד: אני חוששת שזה אמצעי לסחיטה של טבע כדי שלא חלילה יוטל עליהם לשלם מס אמת, כדי שהם יוכלו לקבל את הרווחים הכלואים בלי לשלם מס. אני מאוד מקווה שזה לא תרגיל על חשבון גורלם של בני אדם."