יחימוביץ' בתגובה לנתוני הלמ"ס: "לממשלה אסור להמשיך ולקחת מהעניים, עליה לפעול באופן אקטיבי לצמצום מספרם"‎

16 באוקטובר, 2013
יו״ר האופוזיציה שלי יחימוביץ׳ אומרת, כי נתוני הלמ"ס המתפרסמים היום הם תמרור אזהרה נוסף להשלכות ההרסניות של המדיניות הכלכלית השגויה של הממשלה.
״הגזרות הבלתי פוסקות על מעמד הביניים והעניים ביותר, לרבות אלה של התקציב הנוכחי כבר נתנו את אותותיהן אבל צפויות בחודשים הקרובים להוסיף עוד 90,000 עניים למספרם הגדל ממילא. על פי הדו"ח המתפרסם היום הסיכון לעוני בישראל הוא כפול מאשר במדינות האיחוד האירופי, זאת שעה שהאבטלה דווקא נמוכה. נתון זה שב ומצביע על כך שעבודה אינה מחלצת מעוני, ושהבעיה החמורה ביותר היא בעיית העובדים העניים. עובדי קבלן, עובדים שעתיים, עובדי שכר מינימום ועובדים בחלקיות משרה. דרוש שינוי כיוון כולל במדיניות הכלכלית: השקעה בעסקים הקטנים והבינוניים, ביטול הטבות המס והמתנות לתאגידי הענק והעלאה משמעותית של התמלוגים על משאבי הטבע. אסור בשום אופן להמשיך ולקחת בפחדנות מהעניים ומהדלים ביותר, ולכך יש להוסיף מדיניות אקטיבית של ביטול המימון הפרטי של שירותי הרווחה, העברת עובדי השירות הציבורי להעסקה ישירה, שיקום מערך ההכשרה המקצועית וההשמה והתאמתו לשוק העבודה המודרנית הגברת אכיפת חוקי העבודה."