שלי לשר החינוך ולשר לבטחון פנים: שיעוריו של הרב מוטי אלון לקטינים - אסורים על-פי חוק ויש להפסיקם לאלתר

19 בדצמבר, 2013
 
שלי מציינת במכתב לשניים כי באוקטובר 2007 נכנס לספר החוקים תיקון חוק אשר חוקקה, האוסר על מורשעים בעבירות מין לעבוד במוסדות שיש בהם קטינים, אף אם לא נשפטו למאסר בפועל. "העובדה שאלון מתכוון להמשיך ללמד היא מסר נורמטיבי קשה ומבלבל לתלמידים ולנפגעים, ובעיקר - אינה חוקית," כתבה.
 
להלן תוכן המכתב:
19/12/2013 
ט"ז בטבת התשע"ד
 
לכבוד:
הרב שי פירון, שר החינוך
יצחק אהרונוביץ', שר הפנים
 
הנדון: איסור מתן שיעוריו של הרב מוטי אלון במוסדות לימוד לקטינים
 
נכבדי,
 
כידוע לכם, הורשע הרב מוטי אלון בביצוע שתי עבירות של מעשה מגונה בכח בקטין, ונגזרו עליו שישה חודשי עבודות שירות וכן עונש מאסר על תנאי. 
לפי דיווחים שונים, הרב ממשיך ללמד ולהעביר שיעורים קבועים לתלמידים, בין היתר בישיבת "אור עציון" ובמקומות נוספים, ואף מתעתד להמשיך ולעשות זאת.
אבקש להסב את תשומת לבכם לתיקון חקיקה שיזמתי ואשר נכנס לספר החוקים של מדינת ישראל ביום 23 לאוקטובר 2007, ואשר קובע מפורשות כי מוטי אלון מנוע חוקית מללמד.
מדובר בתיקון מס' 4 לחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים (התשס"א-2001), הצעת חוק שכתבתי בשיתוף עם המועצה לשלום הילד, ועל פיה גם עברייני מין מורשעים שלא הוטל עליהם עונש מאסר לא יועסקו במוסד בו שוהים קטינים ו/או חסרי ישע.
המשך קיום שיעוריו של הרב אלון במוסדות חינוך מהווה כשל מוסרי וערכי לכשעצמו, לעג לשלטון החוק, מסר נורמטיבי קשה ומבלבל ביותר לתלמידים צעירים הנושאים עיניהם אל מי שזה עתה הורשע, ופגיעה נפשית בקורבנותיו בפרט ובקורבנות של עברות מין בכלל.
אבל בפשטות, זה לא חוקי.
אבקשכם לפעול באופן מיידי להפסיק שיעורים אלה ולמנוע קיומם בעתיד.
 
בברכה,
ח"כ שלי יחימוביץ'
 
העתקים:
נפתלי בנט, השר לשירותי דת
עו"ד יהודה וינשטיין, היועץ המשפטי לממשלה
שי ניצן, פרקליט המדינה
 
 
שלי אף התייחסה לעניין בעמוד הפייסבוק שלה הבוקר:
"הי זאת שלי, לא חוקי, לא מוסרי, לא חינוכי. מתברר שהרב מוטי אלון, שהורשע בשתי עבירות של מעשה מגונה בכח בקטין, ונגזרו עליו שישה חודשי עבודות שירות ומאסר על תנאי – ממשיך ללמד בישיבות, ולא מתכוון להפסיק.
קודם כל זה לא חוקי.
באוקטובר 2007 נכנס לספר החוקים חוק שלי (תיקון מס' 4 לחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים) אשר קובע מפורשות שגם עברייני מין מורשעים שלא הוטל עליהם עונש מאסר בפועל, לא יועסקו במוסד שבו שוהים קטינים ו/או חסרי ישע.
זה חוק שכתבתי יחד עם מנכ"ל המועצה לשלום הילד, יצחק קדמן, והוא נועד בדיוק למקרים האלה.
פניתי הבוקר לשר החינוך שי פירון ולשר לבטחון פנים יצחק אהרונוביץ' ובקשתי מהם לאסור לאלתר את המשך מתן השיעורים האלה. 
שיעוריו של הרב אלון במוסדות חינוך הם כשל מוסרי וערכי לכשעצמו, לעג לשלטון החוק, מסר נורמטיבי קשה ומבלבל לתלמידים צעירים שנושאים את עיניהם אליו, ופגיעה נפשית בקורבנותיו בפרט ובקורבנות של עברות מין בכלל.
אבל בראש ובראשונה, בפשטות, זה לא חוקי. 
אני רוצה להצדיע לפורום "תקנה" של הציבור הדתי לאומי בישראל, שחבריו נהגו באומץ לב יוצא דופן ולפעמים עברו גהינום כדי להגיע לרגע שבו יעשה צדק. 
אי אפשר שכל זה ימחק ושעבריין מין מורשע יהנה מחיבוק מביש של רבנים ידועים, ועוד ימשיך לבוא במגע עם תלמידים."
 
 
קישור להצעת החוק:
http://www.shelly.org.il/node/709