שלי בדיון אודות שכר המורים: "תופעת מורי הקבלן היא סכנה מיידית למערכת החינוך''

6 בינואר, 2014
שלי התייחסה הבוקר במסגרת בדיון מיוחד בוועדת החינוך של הכנסת לתנאיהם של המורים בישראל. היא הצביעה על התרחבותה המדאיגה של תופעת עובדי הקבלן, והדגישה את קשייהם של המורים, גם לאחר יישום רפורמת ''אופק חדש''.
''גם לאחר יישום הרפורמה, ולמרות שעל פניו התלוש של המורים נראה טוב יותר, שכרם השעתי רק הולך ויורד, והם נאלצים לעבוד יותר שעות'', אמרה. 
שלי התייחסה גם לדו''ח השכר במגזר הציבורי, שפורסם לאחרונה: ''ההשוואה שאנחנו עושים בין שכר המורים באופן ספציפי, לשכר במגזר הציבורי בכללותו - בעייתית מאוד. השכר במגזר הציבורי הוא שכר נמוך, בניגוד לכל מה שאומרים המיתוסים הגדולים. אנחנו רואים זאת מאז 2007, אז העברתי חוק שחייב את הממונה על השכר במשרד האוצר לפרסם גם את השכר הנמוך במגזר הציבורי, ולא רק את השכר הגבוה ביותר.
''חשוב לי להתייחס לנתון שזועק לשמיים ובכלל לא מופיע בדו''ח. מדובר במורי הקבלן. הם עובדים ככל המורים, ואפילו קשה יותר מהם – והם לא נכללים בדו''ח. הם נקנים בכסף כמו שקונים מוצרים אחרים. ע''פ דו''ח בר גיורא, מדובר ב-13,000 מורי קבלן המועסקים דרך ארגונים כמו קרן קרב, היל''ה, יובל חינוך - וזה עוד לפני שכללנו גם את המורים המועסקים באמצעות קבלנים דרך הרשויות המקומיות, והמורים המועסקים דרך עמותות ההורים בבתי הספר.
"נוצר מצב שכמה שעלוב שכרם של המורים המועסקים תחת ''אופק חדש'' ו''עוז לתמורה'', וכמה שהוא אינו משקף את ההשקעה שלהם ואת התכונות שהם מספקים כדי לעבוד במקצוע השוחק הזה – הם ה"היי סוסייטי" בהשוואה למורי הקבלן המועסקים במערכת החינוך. הגיע הזמן שנמגר את התופעה הזאת מן העולם ונעביר את כל מורי הקבלן להעסקה ישירה, משום שקיימת כאן סכנה מיידית למערכת החינוך. זהו גם מדרון מאוד חלקלק – ככל שמקצצים יותר בתקציב, כך לא נותר תקציב לתקנים, וכך גם רשויות מקומיות שרוצות להיות בסדר מתפתות להפוך עובדי הוראה נוספים למורי קבלן. אני מאוד חוששת שאם לא נעצור את האבן המתגלגלת במדרון הזה, בעוד שנה נתכנס כאן בוועדה ונגלה שמספר מורי הקבלן תפח באופן מבהיל, ושגם שכרם נפגע בהתאם''.