מקלט המס של נתניהו - שלי תעלה להצבעה את הצעת החוק שלה לחשיפת הצהרות הון של נבחרי ציבור

16 בינואר, 2014
מקלט המס של נתניהו - שלי תעלה להצבעה את הצעת החוק שלה לחשיפת הצהרות הון של נבחרי ציבור. ההצעה נכתבה בשיתוף עם התנועה לאיכות השלטון
בעקבות החשיפה על החשבון שניהל ראש הממשלה נתניהו במקלט המס באי ג'רזי, מעלה akh מחדש את הצעת החוק המפורטת שלה לגילוי ולשקיפות עניינים של נבחרי ציבור. את הצעת החוק, שנתקלה בהתנגדות חריפה של חברי כנסת ושרים, ונכתבה יחד עם התנועה לאיכות השלטון, הגישה יחימוביץ' לראשונה בכנסת ה -17 יחד עם חה"כ לשעבר אופיר פינס. מאז הניחה את הצעת החוק שוב ושוב, גם בכנסת זאת.
הצעת החוק קובעת הוראות המחייבות מועמדים לכנסת, לתפקידי שרים, ולראשות רשויות - להגיש דו"ח גילוי מפורט אודות כלל הכנסותיהם, חשבונותיהם, הונם ורכושם חמש שנים לאחור, ולהעמיד דו"ח זה לעיון הציבור. בהמשך, אם ייבחרו, יהיו מחוייבים לעדכן את הדו"ח מדי שנה.
 
יחימוביץ': "זה בסדר גמור להיות שר או ח"כ עשיר, אבל הציבור חייב לדעת איפה יש ניגודי אינטרסים, וגם איך חי מי שמצביע על העלאת מע"מ, הקפאת שכר מינימום, העלאות מיסים, ועוד. שקיפות כזאת נהוגה בארה"ב, וברוב המדינות המתוקנות. בכוונתי להעלות אותה שוב להצבעה, ולבדוק איך יצביעו עליה השרים והח"כים."
 
בדברי ההסבר להצעת החוק נאמר בין היתר: "תכליתו של הכלל כפולה: מניעת שיקולים זרים בהחלטות, ואמון הציבור בכך שהחלטות עובדי הציבור הן ישרות, הגונות וענייניות... תוך הבנה לכך שנכסיהם, מקורות הכנסותיהם והתחייבויותיהם של אדם ומשפחתו יכולים להציבו במצב של ניגוד עניינים... החוק המוצע נועד לאחד את הדין בעניין גילוי העניינים האישיים של נבחרי הציבור בשלטון המרכזי והמקומי, וכן להסדיר את העמדת העניינים האישיים לעיון הציבור, כפי שנעשה בארצות הברית מזה כ-30 שנים.... לציבור זכות לבחון בעצמו האם נבחריו, אשר אינם אלא נאמניו הפועלים בשירותו, מצויים בחשש לניגוד עניינים. בנוסף, העמדת המידע לעיון הציבור מתמרצת את נבחר הציבור להימנע מראש מהימצאות בניגוד עניינים, ויש בה כדי להגביר עד מאוד את אכיפת האיסור... החוק המוצע מטיל על נבחרי הציבור חובה להגיש "דוח גילוי", שהינו תצהיר המפרט את כלל הזיקות שיש בהן כדי להעמידו במצב של חשש לניגוד עניינים."
 
להצעת החוק המלאה: http://www.shelly.org.il/node/8083