שלי ללפיד: סכנה למונופולים איזוריים בדיור להשכרה

18 בפברואר, 2014

כתבתו של משה ליכטמן בגלובס:

יחימוביץ ללפיד: סכנה למונופולים איזוריים בדיור להשכרה
 
הפנייה נעשתה לאור חשיפת "גלובס", לפיה מכרזי הדיור להשכרה ברמת השרון ובהרצליה, וזה המתוכנן בחיפה, משווקים לזוכה יחיד, דבר שהופך אותו למונופול איזורי בתחום השכירות
 
חברת הכנסת שלי יחימוביץ' (עבודה) פנתה בשאילתא דחופה לשר האוצר יאיר לפיד, בשאלה איך בכוונתו למנוע היווצרות מונופולי דיור איזוריים בתחום השכירות, לאור הפרויקטים לשכירות ארוכת טווח שמשרד האוצר משווק בימים אלה. ‏
עוד שואלת ח"כ יחימוביץ', האם יש כוונה להגביל במכרזים עתידיים את מספר יחידות הדיור שיוקצו לגורם יחיד, ומדוע לא יוקצה חלק מהבנייה לזכאי הדיור הציבורי. ‏
הפנייה נעשתה לאור חשיפת "גלובס", לפיה מכרזי הדיור להשכרה ברמת השרון ובהרצליה, וזה המתוכנן בחיפה, משווקים לזוכה יחיד, דבר שהופך אותו למונופול איזורי בתחום השכירות. זאת, לפני שהתקבלה חוות דעתו של הממונה על הגבלים דייויד גילה, ובניגוד לכאורה לחוק רשות מקרקעי ישראל (רמ"י), המטיל על רמ"י את האחריות למניעת היווצרות מונופולים איזוריים בתחום הדיור. ‏
כאשר חוקק חוק רמ"י, ח"כ יחימוביץ' הובילה קואליציה של ח"כים וארגונים חברתיים, שהתריעו מפני יצירת מונופולים אזוריים של טייקונים במקרקעין. בעקבות מגעים בין יחימוביץ' למנהל המינהל דאז, ירון ביבי ז"ל, הוכנס לחוק סעיף מגבלה האמור למנוע בעיה זו. ‏
מדובר ב-3 מכרזים, מהם פורסמו כבר שניים, 246 דירות ברמת השרון (מזרח מורשה), 215 דירות בהרצליה (על קרקעות גליל ים) ובעוד כשבועיים יפורסם בחיפה מכרז ל-268 יח"ד. ‏
עמדת האוצר היא, שיש לשיווק לזוכה יחיד יתרון לגודל, לטובת עלויות הפרויקטים. ‏