אושרה הצעת חוק של שלי להקמת מאגר מידע על כספים אבודים

26 בפברואר, 2014
מליאת הכנסת אישרה הבוקר שתי הצעות חוק, של שלי ושל ח"כ מאיר שטרית (התנועה), לפיהן יוקם מאגר מידע זמין לציבור, ללא תשלום, ובו מידע אודות כספים ללא דורש המופקדים בתאגידים בנקאיים.
הכוונה היא לחשבונות בנקים שלא נרשמה בהם פעילות לאורך שנים, תכניות חסכון, כספי פיצויים שלא נפדו, חסכונות פנסיה נשכחים וכיוצא בכך. לפי הערכות, מדובר בכספים בשווי מיליארדי שקלים אשר נשכחו על-ידי בעליהם.
"בצעירותי הייתי שנה אחת מנהלת מתנ"ס בבאר שבע," סיפרה שלי במליאה. "באותה שנה הפרישו לי לקופת גמל, וכמובן ששכחתי מהחסכון. התופעה הזאת מתגברת כיום בגלל העדר יציבות בעבודה וחילופי עבודות. זו רק דוגמא אחת, קלה יחסית, של כספים שנצברו בדין ובעבודה קשה ונעלמים מבעליהם. זאת הצעת חוק שנועדה לעשות צדק עם בני אדם רגילים, מהשורה, שאין להם רואי חשבון ויועצים פיננסיים שינהלו את כספיהם בעבורם." 
לפי ההצעה, האפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים ינהל מאגר מידע אודות כלל החסכונות הנשכחים, כמקובל במדינות אחרות בעולם. בהצעתו של שטרית - יוקם מאגר זהה באגף הממונה על שוק ההון במשרד האוצר. שתי ההצעו ידונו יחדיו בועדת הכלכלה.