בלי אופוזיציה אין דמוקרטיה

5 במרץ, 2014

שלי נאמה במסגרת ההצעות לסדר במליאת הכנסת, על החלטת ועדת הכנסת בעניין סדרי ההצבעות על חוק הגיוס וחוק המשילות במליאה.

 

"אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אנצל את הזמן שהוקצב לי כדי לדבר על אירוע שהתרחש היום בוועדת הכנסת ואשזור בדברי גם את נושא הדיון הזה. זה יתחיל מסעיף תקנוני שלרוב הציבור לא אומר שום דבר. הסעיף הזה קוראים לו סעיף 98 בתקנון הכנסת. בדיון בהצעת חוק תקציב המדינה ובמקרים אחרים יוצאים מן הכלל קבעה הכנסת, רשאית ועדת הכנסת לקבוע סדרי דיון מיוחדים, לרבות קביעת מסגרת הדיון וזמני הדיבור. 
 
זה נשמע כל כך תמים. מה המשמעות של הסעיף הזה, שהוקדש אך ורק לשעות חירום ולמקרים מיוחדים ביותר? לשלול בעצם מהאופוזיציה בפרט ומהכנסת בכלל זכויות בסיסיות שיש למחוקק שמייצג את הציבור בישראל לטעון את טיעוניו, להתווכח, להציג נתונים, להציג עמדות שונות, לבקש הצבעה שמית כדי שאנשים יידעו מי הצביע מה. כל הדברים האלה נשללים באמצעות אותו סעיף, ואת הסעיף הזה החליטה היום ועדת הכנסת ברוב דורסני קואליציוני.
 
עכשיו, אני יכולה להבין עתות חירום, אני יכולה להבין למה מכניסים לתקנון סעיף כזה, באמת למקרים יוצאים מן הכלל. על מה הוחלט להפעיל את הסעיף הזה היום? על שלושה חוקים, שכל אחד מהם, כל אחד מהם הוא אתנן קואליציוני לשותפות הקואליציוניות. שום חירום. 
 
ללפיד – את חוק הגיוס, שכבר רוקן לחלוטין מתוכן, ולהערכתי, ואני אפרוס את זה בבוא הזמן, לדעתי הוא יוריד את שיעורי הגיוס בקרב החרדים. את זה מחילים לתוך סעיף 98 – חירום. לליברמן – את חוק המשילות ואת העלאת אחוז החסימה, עוד מתנה לשותף קואליציוני. גם על זה מחילים סעיף חירום, סעיף 98 למקרים מיוחדים. אין גבול בכלל? 
 
וזה לא הכול. גם חוק משאל עם – מתנה לבנט, עוד שותף קואליציוני. נושא ראוי לדיון, משאל עם. אבל עכשיו דחוף עם סעיף 98, כדי לתקוע עין כאן ועכשיו בתהליך המדיני ובארצות-הברית ובג'ון קרי ביחד, עכשיו, זה מאוד מאוד דחוף להחיל את סעיף 98?
 
הדבר הזה, אני יודעת שיש כאן הרבה פראזות מעל הדוכן, השימוש הציני, הדיקטטורי, הדורסני, בסעיף בתקנון כדי לשלול מהכנסת ומהאופוזיציה את כוחה, הסעיף הזה מעולם – מעולם – לא הופעל במקרים כאלה – מעולם.
 
יש כאן חציית גבול. הוא הופעל אגב, אדוני היושב-ראש, בהתנתקות, שאני בטוחה שאתה, להשקפותיך, התנגדת לה בכל ליבך. אבל שנינו נודה שמדובר באקט מאוד מאוד דרמטי, ההתנתקות, הרבה יותר דרמטי משלושת הסעיפים האלה, אז הופעל סעיף 98. בהסכמי אוסלו הוא הופעל. בטח יש עוד כמה דוגמאות שנאזם בדר יכול לתת, אבל על זה, על שלוש נתינות שוחד קואליציוני? 
 
אני אסיים את דברי, אדוני היושב-ראש, בציטוט מראש הממשלה המנוח מנחם בגין, מנהיג הליכוד, שהיה אגב יושב-ראש האופוזיציה למשך התקופה הארוכה ביותר בישראל: אנו משוכנעים, הוא אמר, כפי שעינינו רואות ברחבי תבל, שבלי אופוזיציה אין דמוקרטיה. בלעדיה עצם חירות האדם נתונה בסכנה. תודה רבה."