מכתב להנהלת הקאמרי בעניין זכות העבודה בישיבה

12 במרץ, 2014
‏יום שני 10 מרץ 2014
‏ח' אדר ב' התשע"ד
לכבוד
מנכ"ל הקאמרי, נעם סמל
מנכ"ל חברת אבידר אבטחה, יחיאל שלמה
 
הנדון: הפרת חוק הזכות לישיבה בעבודה 
 
שלום רב,
 
פנו אלי לקוחות של תאטרון הקאמרי והתלוננו על אי קיום חוק הזכות לעבודה בישיבה במקום. אמנם ישנם כסאות עבור עובדי האבטחה העובדים במקום, אך ההנהלה אינה רואה בעין יפה את ישיבתם של העובדים. לפיכך, נאלצים עובדי האבטחה לעבוד במשך משמרות של שעות מרובות בעמידה. 
 
אני מבקשת להסב את תשומת לבכם לחוק הזכות לעבודה בישיבה, התשס"ז-2007. על פי החוק, על המעסיק לספק כיסא לישיבה לכל עובד שיכול לבצע את עבודתו, או חלק ממנה, בישיבה (לדוגמא – קופאיות/ים, זבניות/ים, עובדות/י דלפק, מאבטחות/ים וכולי). על הכיסא להיות בעל משענת גב ולהתאים במבנהו לעובדת ולעבודה המבוצעת. עבודה שאפשר לבצע בישיבה היא כל עבודה שאין הכרח לעמוד בה לצורך ביצוע העבודה, אך גם עבודה שאפילו חלק ממנה אפשר לבצע בישיבה. על המעסיק לספק כסא גם לישיבה בעת ההפסקה.
 
המעסיק, לצורכי החוק, הוא מי שמשלם את שכר העבודה ו/או מקום העבודה שבו מתבצעת העבודה ומוטלת עליו החובה לספק כסא. שים לב, כי החול חל על המעסיק, בין אם הוא מעסיק ישיר ובין אם העובדים מועסקים אצלו באמצעות חברות כח אדם, קבלנים וספקי שרות למיניהם. כמו כן, ובנוסף, החוק חל כמובן גם על נותני השירותים וקבלני כח האדם עצמם.
 
העונש הצפוי בחוק למעביד שלא סיפק כסא: קנס של עד 20,000 שקלים, בלא צורך בהוכחת נזק, ובמקרים חמורים קנס של עד 200,000 שקלים. על פי החוק, חובת ההוכחה כי אי אפשר לבצע את העבודה או חלק ממנה בישיבה חלה על המעסיק. את התביעה בבית הדין לעבודה יכולים להגיש בין היתר העובד עצמו, ארגון העובדים היציג בענף אף אם העובד אינו חבר בו וארגונים העוסקים בזכויות עובדים. למותר לציין שהדבר חושף אתכם לתביעות.
 
בשנים האחרונות, בהתבסס על החוק, פסקו בתי הדין לעבודה כמה פסיקות לטובת עובדים בעניין זה. אחת מהן היא פסיקת בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב, אשר פסק פיצויים על סך 100 אלף ₪ לפקיד קבלה במכון הכושר שייפ בתל אביב, לאחר שקבע כי התובע היה יכול לבצע את עבודתו בישיבה ולכן יש לחייב את המעסיק בפיצוי בשל הפרת החוק.
 
כמובן שהאחריות החוקית מתגמדת לעומת האחריות המוסרית לדאוג לתנאי עבודה הבסיסיים לעובדות ועובדי החברה. 
 
בכוונתי לעקוב אחר יישום החוק בחברתכם.
 
      בברכה,  
ח"כ שלי יחימוביץ
 
העתקים:
האגף לפיקוח על חוקי העבודה במשרד הכלכלה