שאילתא לשר החינוך בעניין הפרטת כתיבת חוזרי המנכ"ל

23 במרץ, 2014
 
 
-שאילתה ישירה-
 
 
 
  מכרז חיצוני בעניין כתיבת חוזרי המנכ"ל
 
 
חברת הכנסת שלי יחימוביץ' שאלה את שר החינוך
 
 
ביום 30/01/2014 פרסם משרדך מכרז בעניין 'מתן שירותי כתיבה, עריכה ועדכון של הוראות המנכ"ל וטיוב מאגר קיים' (מס' 4/2014, מנו"ף 551051). לפי הוראות המכרז, תהליך כתיבת חוזרי מנכ"ל המשרד ועריכתם יועבר לידי חברת קבלן חיצונית. 
כידוע לך, הוראות המנכ"ל או חוזרי המנכ"ל הם כלי מרכזי במשרדך כדי לקבוע נהלי עבודה ומדיניות עבור מערכת החינוך. לפי פרטי המכרז, תפקידיה של החברה החיצונית יהיו: תרגום הנחיות המפקחת לכתיבת חוזרי המנכ"ל, בדיקת מידת הלימתם של החוזרים למדיניות קודמת, ייזום הצעות מדיניות, ביצוע מחקר שטח וניהול קשרי עבודה שוטפים עם יחידות המשרד במסגרת תהליך הכתיבה.
על פניו, מדובר בהפרטה של תחום פעילות שנמצא בליבת הפעילות של העשייה החינוכית במשרדך.
 
רצוני לשאול:
 
1. מה יהיו תחומי האחריות המדויקים של חברת הקבלן החיצונית?  
 
2. אם אכן מדובר בתחומים שמניתי, מדוע להעביר משימות כאלה לחברה פרטית, ומדוע לא תימשך כתיבת חוזרי המנכ"ל בידי עובדי משרדך?