מסמכי החזקה במאגר לויתן

27 במרץ, 2014

מסמכי החזקה במאגר לוויתן שפרסם היום משרד האנרגיה, שמכוחם הוענקה ליצחק תשובה ולשותפיו הסמכות להפיק ולייצא גז טבעי ממאגר לוויתן לשלושים השנים הבאות. המסמכים נוסחו במשא ומתן מול תשובה, נחתמו ונסגרו - ורק אז נחשפו לציבור.

קראו:

החזקה בחלק הצפוני של מאגר לוויתן

החזקה בחלק הדרומי של מאגר לוויתן