צו הממונה על ההגבלים העסקיים במאגר לוויתן

29 במרץ, 2014

נוסח הצו המוסכם שפרסם הממונה על ההגבלים העסקיים, פרופ' דייויד גילה, בו הוא קובע ששותפויות הגז אינן הסדר כובל ומאשר לפי חוק את מונופול הגז שבשליטת תשובה.

לחצו כאן לקריאת הצו.