שלי לאוצר: הפסיקו את המו"מ עם וודסייד

9 באפריל, 2014

09/04/2014

ט' בניסן, התשע"ד

לכבוד:

הגב' יעל אנדורן, מנכ"לית משרד האוצר

מר משה אשר, מנהל רשות המסים

 

הנדון: המו"מ עם חברת וודסייד

 

שלום רב,

 

לפני שבועיים, במפתיע, ובעת שראשיה שהו בארץ לצורך חתימה על הסכם שתנאיו כבר סוכמו, הודיעה חברת "וודסייד" על ביטול העסקה לרכישת הזכויות במאגר לוויתן. קדמו לכך איומים לפני יום החתימה המיועד ובמהלכו, כי אם לא יקבלו את מלוא מבוקשם לא תהיה עסקה.

מאז, עולה מהמתפרסם בעיתונים (לצערי בשל היעדר שקיפות מוחלט בתהליך, זהו מקור המידע היחיד הזמין לציבור) כי מתנהל מעין 'משא ומתן' בין משרדי הממשלה ובראשם האוצר, ובין נציגי וודסייד, כדי לרצותם ו"לשכנע" אותם לחזור ארצה ולחתום. משא ומתן זה עוסק בעיקר, לפי המדווח, בתנאי המיסוי המקלים שיובטחו לשותפויות הגז ואשר יצרו בפועל מצב של "תשואה מובטחת" גבוהה במיוחד.

לאחרונה היינו עדים להתנהלות מופרכת, חסרת שקיפות, מביכה ומקוממת ששיאה היה באותה מסיבה ראוותנית מתוכננת שננטשה בעיצומה.

סדרה של פקידים בכירים – הממונה על ההגבלים העסקיים, הממונה על הנפט, בכירי משרד ראה"מ, האוצר והאנרגיה, וחברי הועדה שעסקה במתווה מיסוי הגז – הכפיפו את עצמם לדד-ליין שקבעה חברה מסחרית ועבדו שעות נוספות כדי להספיק להתאים את הרגולציה לדרישותיה. בזו אחר זו חולקו לפי אותו דד-ליין חזקה לשלושים שנה, פטור מהסדר כובל הנותן גושפנקא חוקית לקרטל גז, הטבות מס, ועוד. לזאת אוסיף את הפרסומים בדבר הערכה שגויה של עתודות הגז במאגר לוויתן, אשר מטילים צל כבד על ההחלטה לאפשר ייצוא של 40% מהגז.

זהו מצב עניינים חמור מעין כמוהו, היוצר תקדים מסוכן ומחליש את הרגולטורים למול בעלי האינטרס, בתחום הגז הטבעי כמו גם באופן כללי. כך לא מתנהלת מדינה דמוקרטית מתוקנת.

עדיין, ועל אף הנזק שנגרם, ניהול משא ומתן בדיעבד למול חברה עסקית על תנאי המיסוי הוא חמור שבעתיים. אין זה מתפקידו של מנהל רשות המסים או של מנכ"לית משרד האוצר לדאוג לגחמותיה של חברה יחידה כלשהי, זרה או ישראלית, קטנה כגדולה. עצם קיומן של פגישות עם נציגי החברה ושמיעת דרישותיהם לאחר שכבר פורסם מתווה החקיקה – מכרסם במעמד הרגולציה הכלכלית ובאינטרס הציבורי שעל הגנתו אתם אמונים כפקידים בכירים.

עסקת וודסייד היא עסקה פרטית בין שתי חברות מסחריות. אם מתווה המיסוי שנקבע, שהוא ממילא מקל באופן חריג ושערורייתי, לא מוצא חן בעיני וודסייד - יתכבדו וינהלו משא ומתן עם שותפויות דלק ונובל, ויקבעו בינם לבין עצמם מחיר נמוך יותר. אין זה מעניינה של המדינה. אין זה מקומכם להיות צד בהליך עסקי זה ולהבטיח את רווחיה של חברת וודסייד, או של שותפויות הגז, על חשבון הציבור. זאת במיוחד לאור העובדה שמתקן ההנזלה, שעל ההוצאות בגין הקמתו דורשת וודסייד הקלות מס – נועד אך ורק לצרכי ייצוא, וככזה יישרת את חברות הגז ולא את כלל הציבור בישראל.

עוד אציין כי מתווה המיסוי כפוף לאישורה של הכנסת. דרישתן החצופה של חברות הגז לקבל הבטחה מהממשלה כי מתווה המיסוי שיובטח להן הוא זה שיעבור בסופו של דבר בבית המחוקקים, ויתרה מכך – כי מתווה זה לא ישתנה, מהווה פגיעה בעצמאות הרשות המחוקקת. זו חריגה של הממשלה ומשרדיה מתחום סמכותם, וגם משקף למרבה הצער מה חושבות וודסייד האוסטרלית ונובל האמריקאית, שתיהן באות מדמוקרטיות מערביות מפוארות - על הדמוקרטיה הישראלית.

כל הבטחה של הממשלה בדבר מעשה חקיקה לא מחייבת את הכנסת, ולא תשרת שום תכלית פרט ליצירת עילה לתביעה משפטית עתידית עבור חברות הגז.

כמו כן ברצוני להתייחס לטענה לפיה יש אינטרס חיוני בהשלמת העסקה לצורך מימון פיתוחו של מאגר לוויתן, ולהביע הסתייגות חריפה מהטבות המס המפליגות שמוצעות, לפי הדיווח, לשותפויות הגז כדי להבטיח את כדאיות ההשקעה עבורן. מאגר לוויתן צפוי להניב למחזיקים ברשיון רווחי עתק. איומי הסרק לפיהם הגז יישאר בקרקעית האוקינוס ריקים מתוכן, ונועדו אך ורק לצרכי משא ומתן.

כחלופה למימון הפיתוח על-ידי הכנסת שותף זר, רשויות הממשלה יכולות לפעול כדי ליצור אפשרויות לגיוס ההון במקומות אחרים. כך למשל, ניתן לגייס את הכסף מהציבור על-ידי מתן תנאים מועדפים להשקעה של הגופים המוסדיים בפרוייקט זה. כך גם בעלי הפנסיות וציבור המשקיעים הקטנים יוכלו להנות הן מרווחי הגז והן מהסובסידיות הממשלתיות הניתנות לשותפויות. פתרון אפשרי נוסף הוא כניסה של המדינה, דרך חברה ממשלתית, כשותפה בפיתוח המאגר. ועוד בטרם נדרשים לאפשרויות אלו - כאמור, סביר מאוד כי גם בתנאי המיסוי שנקבעו יקפצו שלל חברות על ההזדמנות להרוויח מיליארדים, בלא צורך במתן הטבות נוספות.

במסגרת זו, אבקש לדעת באופן שקוף וברור, כחברת כנסת וכאזרחית המדינה: כיצד מתכוונת הרשות למסות את עסקת וודסייד, ככל שזו תצא לפועל? בעבר לאחר חתימת מזכר ההבנות בין וודסייד לחברות הגז, דווח על הכוונה להקים צוות ייעודי ברשות המסים שיבחן את העסקה ויפעל כדי למקסם את שיעור המס שישולם למדינה. האם הוקם צוות כזה? כיצד בכוונתכם להתייחס לעסקה מבחינה מיסויית? מה גובה תשלום המס הצפוי? והאם סוגיה זו - חבות המס של העסקה עצמה, להבדיל מתשלומי המס על הגז המיועד לייצוא - עלתה בכל דרך במהלך המגעים בין רשות המסים לבין חברות הגז, סביב אישור עסקת וודסייד?

לסיכום הדברים, אני קוראת לכם להימנע מניהול משא ומתן עם שותפויות הגז אודות תנאי המיסוי, ולדבוק לכל הפחות במתווה אותו הצעתם, גם אם מגרעותיו רבות, ואף לא לתת יד להתחייבויות שהממשלה לא רשאית לתת, בדבר תוצאותיו הסופיות של הליך החקיקה.

אין במכתבי זה משום השלמה עם מכלול ההטבות שכבר חולקו למונופול הגז, אשר בכוונתי להיאבק בהן כמיטב יכולתי בכל הכלים שיש ברשותי.

 

בברכה,

ח"כ שלי יחימוביץ'

 

 

העתק:

ראש הממשלה, ח"כ בנימין נתניהו

שר האוצר, ח"כ יאיר לפיד

שר האנרגיה, ח"כ סילבן שלום

יו"ר ועדת הכלכלה, ח"כ פרופ' אבישי ברוורמן

היועץ המשפטי לממשלה, עו"ד יהודה וינשטיין

מבקר המדינה, השופט בדימוס יוסף שפירא

הפורום הישראלי לאנרגיה

התנועה לאיכות השלטון

ישראל יקרה לנו

אדם טבע ודין