על חברי הכנסת לחשוף את הונם לציבור

10 ביוני, 2014

שלי נאמה במסגרת הצעת אי-אמון בממשלה, וקראה לכנסת ולממשלה להנהיג שקיפות בכל הנוגע לחשיפת הצהרות ההון של נבחרי הציבור.

שלי יחימוביץ (העבודה):

גברתי היושבת-ראש, חברי חברי הכנסת, בדרך כלל אני לא מחמיצה הזדמנות לדבר על תקציב המדינה ועל האופן הכושל והבלתי-מתוכנן קדימה והלא-נכון מוסרית וכלכלית שבו הוא מתוכנן מדי שנה, אבל את שתי הדקות וחצי שנותרו לי אני רוצה להקדיש הפעם לא לשקיפות תקציב המדינה, אלא לשקיפות הכנסותיהם והונם של נבחרי ציבור.

אין שום סיבה בעולם שמשרת ציבור, שנבחר בידי ציבור ואחר כך חב את חובו לציבור, לא יחשוף את הונו, את הכנסותיו, את האינטרסים שלו, את הבעלות שלו על מניות, את הבעלות שלו על רכוש, על בתים, את מקורות המימון, לפני הציבור שבוחר אותו ולפני הציבור שאותו הוא צריך לשרת.

יום-יום ושעה-שעה, כנבחרי ציבור, אנחנו נדרשים להצביע, לומר את דעתנו, להשפיע בסוגיות שנוגעות לגורלם של אזרחים. בסוגיית מס חברות למשל, שמשפיע על רווחי אותן חברות; בסוגיית קצבאות למשל; בסוגיית שכרם של אנשים עובדים; בסוגיית שווי המניות של חברות מסוימות שהחלטות שנקבל לגביהן בוועדת הכספים או בוועדת הכלכלה – יכולים להשפיע על גורל המניות של מי שמחזיק באותן מניות. לכן - - -

שלי יחימוביץ (העבודה):

לא - - -

שלי יחימוביץ (העבודה):

לא אצל חברי הכנסת. יש לי חדשות בשבילך. אצל שרים – כן, ואצל חברי כנסת – לא.

שלי יחימוביץ (העבודה):

אז כן. הנה, יש כאן אפליה לרעה של שרים לטובת חברי הכנסת. ועוד כהנה וכהנה החלטות. ולכן המינימום, הבסיס – לא איזו בקשה נשגבת, בשמים – הוא שהציבור יהיה חשוף לאותם נתונים. ולא רק זה, לא רק בעניין השקעות והחלטות שיש בהן סכנה לניגוד אינטרסים. חברי כנסת גם נדרשים לעתים קרובות מאוד להחליט החלטות שפוגעות בשכרם ובהכנסותיהם של בני-תמותה רגילים.

כן, אני רוצה לדעת מאיזה מקום עושה זאת נבחר הציבור. מאיזה מקום הוא מהין להקפיא, למשל, את שכר המינימום ולא להעלות אותו. לפגוע בקצבאות, להטיל מסים. אני רוצה לדעת אם הוא יודע איך חיים בני-אדם רגילים, והשקיפות הזאת של הונו ושל רכושו מאפשרת לציבור לדעת.

לא בכדי אני מעלה את העניין הזה עכשיו. אנחנו חשופים בשבועות האחרונים לשורה של ביזיונות ובושות, שאני נמנעת מלהכתים בהם את כל המערכת הפוליטית. אני סבורה ויודעת שיש פוליטיקאים ישרים ונקיי כפיים, אבל לו במקום המיצג הזה שאנחנו חוזים בו בימים האחרונים, של הצהרה דרמטית על ההון והנכסים שמחזיקים הנבחרים או המועמדים לנשיאות, במקום זה הצהרות ההון האלה היו פרוסות מאז ומעולם לפני הציבור והציבור היה יכול להיכנס לאינטרנט ולראות את אותם דברים בעיניו, בלי טקס החשיפה הפומבי הגרנדיוזי הזה, ובלי הדברים שהתגלו במהלך מערכת הבחירות. היינו יודעים כמה עלו הדירות שרכשו המועמדים ומה היו מקורות המימון שלהם, ועין צופייה הייתה על כל הדברים האלה.

שקיפות של הצהרות הון ושל ממונם של נבחרים היא לא פגיעה באינטימיות שלהם ולא פגיעה בפרטיות שלהם. אין שום דבר אינטימי בעלות של בית ובמקורות המימון שלו. בארצות-הברית ובכל מדינות המערב זה מקובל מאוד. אין שום סיבה שזה לא יחול על נבחרי הציבור בישראל. תודה רבה.

 

לחצו כאן לצפייה בנאום המלא.