שאילתא לשרת הבריאות בעניין מאגרי מידע של תורמי דם

10 ביוני, 2014
  
שאילתה ישירה
 
571.  מאגרי מידע בעניין תרומות דם
 
 
חברת הכנסת שלי יחימוביץ' שאלה את שר\ה הבריאות
 ביום כ"א בשבט תשע"ד (22 בינואר 2014): כחלק מהליך מתן תרומת דם, נשאלים התורמים סדרת שאלות שנועדה לברר את מידת כשירותם לתת תרומה, בעניין בריאותם, טיפולים רפואיים שעברו ואורח חייהם. בין היתר, נשאלים גברים המבקשים לתרום האם קיימו יחסי מין עם גבר אחר בשלושים השנים האחרונות.
מדיווחים שונים שהופיעו בתקשורת לאחרונה עולה כי מנוהל במד"א מאגר מידע, בו מתועדים פרטי התורמים ותשובותיהם לשאלות השונות. מטבע הדברים, חשיפתו של מאגר כזה לציבור הרחב עלולה לפגוע פגיעה חמורה בפרטיותם של התורמים.
 
רצוני לשאול:
 
1. האם בידי מגן דוד אדום מצוי מאגר מידע, המשמש לקטלוג תורמי דם בכוח או בפועל כ"כשירים" או "בלתי כשירים"? 
 
2. ככל שכן, מהי מידת הפירוט במאגר זה? האם, מעבר לסיווג הכשירות הכללי, מתועדת הסיבה בגינה התורם אינו כשיר לתרומה?
 
3. לכמה אנשים יש גישה למאגר ה"בלתי כשירים", ובאילו דרגות גישה מדובר? האם יש פיקוח על שליפת המידע מהמאגר? מהו הותק ומה מידת ההכשרה הנדרשת בטרם מוענקת גישה להזנת ולשליפת מידע מהמאגר?
 
4. באילו אמצעי אבטחת מידע, אם בכלל, נוקטת מגן דוד אדום, על מנת להבטיח את בטחון המידע המצוי במאגר? האם ניהולו השוטף מאגר המידע נתון לביקורת חיצונית, למשל של הרשות למשפט, טכנולוגיה ומדע במשרד המשפטים?
 
תגובת המשרד: